Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Sint Franciscus en de Sultan en de week van het katholiek onderwijs

In 2019 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in een periode van wapenstilstand tijdens de vijfde kruistocht de ontmoeting zocht met de leider van de moslims, sultan Malik al-Kamil van Egypte. Terwijl niemand verwachtte dat hij het zou overleven, werd hij hoffelijk ontvangen door de sultan en hij verbleef enkele dagen bij hem.
Voor de franciscaanse familie wereldwijd, dus ook in Nederland, is dit jubileum een extra aanmoediging om ook nu de ontmoeting te zoeken met moslims. Zeker gezien het feit dat die verhoudingen vaak onder spanning staan, dat er zelfs met enige regelmaat sprake is van concrete of vermeende dreiging.

Redenen genoeg voor de NKSR en de daarbij aangesloten organisaties om dit thema te agenderen tijden de week van het katholiek onderwijs.

Over de ontmoeting toen en de ontmoetingen nu zijn inmiddels de nodige achtergrondartikelen geschreven.
En lesmateriaal voor het VO, gebaseerd op de artikelen, verschijnt medio maart. 

Week van het katholiek onderwijs 2019

Deze week vindt plaats van 30 september t/m 4 oktober. Voor het thema: zie hierboven.
Leraren in PO en VO die zelf al 
materiaal hebben dat aansluit bij het thema of dat willen maken en delen met collega's roepen wij op om dat door te geven cq contact op te nemen met ons. 

Dus docenten levensbeschouwing, godsdienst, burgerschap, nederlands, maatschappijleer, geschiedenis, mentoren, klassenleraren, groepsdocenten, etc .........!

Vredesweek 2019

Deze week vindt plaats van 21 september t/m 29 september. Met als thema: "Vrede verbindt over grenzen". PAX maakt dit jaar zelf geen lesmateriaal maar er zijn genoeg andere organisaties die dat wel doen:
Speciaal voor de Vredesweek heeft Samsam een selectie gemaakt van lesmaterialen, magazines en filmpjes. Geschikt voor basisschoolleerlingen van groep 5 van tot 8.

Op de website van Stichting World Peace Flame vind je ‘Lopend Vuurtje’. Dit educatief pakket bestaat uit een docentenhandleiding, een werkboek voor kinderen en extra PDF documenten met opdrachten. Dit pakket is vooral geschikt voor basisschoolleerlingen.

Een brug naar morgen’ is een onderwijsproject van Stichting Vredeseducatie voor kinderen tussen 4 en 8 jaar over vrede en vrijheid. Centraal staat het verhaal van Roodland en Geelland. Kinderen in deze landen kennen elkaar niet omdat ze door een rivier gescheiden zijn. Het boekje is alleen digitaal beschikbaar.

Op de website van Fort van de Democratie vind je twee werkvormen over o.a. het verschil tussen een democratie en een dictatuur. Zoals: wie is de leider van het vloerkleed…?

School TV biedt een uitgebreide videodatabase met allerlei interessante filmpjes over bijvoorbeeld vluchtelingen, wereldoorlogen, ‘helden van de vrijheid’ en de atoombom. Je kan op de website zowel thema’s als leeftijdscategorieën selecteren.

Wil je ook buiten de Vredesweek aandacht besteden aan vrede en veiligheid in de klas? Speciaal voor docenten en leerlingen in het vo en mbo heeft PAX het scholenproject Verhaal van een vluchteling opgezet. Samen met samenwerkingspartner Critical Mass biedt PAX o.a. een lespakket aan. Hierin spelen leerlingen een Serious Game, ontmoeten ze een Syrische gastspreker en bespreken ze deze ervaringen in een nagesprek. 

 

Terugblikken:

2019 - 12 Waar waarden verbinden, expertise meeting religie en beleid, 04-04
2019 - 11 Deelname aan het  congres van Beter Onderwijs Nederland (BON)
2019 - 10 Project "Het waagstuk van de opvoeding", 28-03-2019
2019 - 9 Deelname aan de identiteitsdag van een katholiek schoolbestuur, 25-03
2019 - 8 Bona aanwezig met een informatiestand op de landelijke studiedag van de VDLG, 18-03
2019 - 7 Deelname aan de identiteitsdiscussie (levenbeschouwing en burgerschap) bij een VO bestuur, 14-03
2019 - 6 Lezing door tijdens het openbare gedeelte van de algemene ledenvergadering, 15-02
2019 - 6 Lezing  Mineke Schipper tijdens de openbare gedeelte van de Algemene Ledenvergadering, 15-02
2019 - 5 Kloosterweekend met PA studenten uit Nederland en België in Abdij Koningsoord, 8 t/m 10 februari 
2019 - 4 Eerste van een serie kennismakingsgesprekken met bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek
                    onderwijs, 06-02
2019 - 3  Bona op de NOT2019, 22 t/m 27 januari
2019 - 2  Het onderwijs verzuipt, onderwijsdebat georganiseerd door de AOb, 21-01 
2019 - 1  KPC seminar "de terugkeer van het lesgeven en professionalisering in het onderwijs" 15-01

‘’De terugkeer van het lesgeven en professionalisering in het onderwijs’

2018 - 6  Bona actief in NKSR, VKMO, CSC, etc. en aanwezig op conferenties, studiedagen over onderwijs,
                     onderwijsvrijheid en het katholiek sociaal denken
2018 - 5  Bona-nieuws en Bona-ledenbrieven
2018 - 4  Bona en de week van het katholiek onderwijs, december 
2018 - 3  100 jaar Sint Bonaventura, 16 november 

2018 - 2  Workshops tijdens VDGL studiedag, 8 maart
2018 - 1  Evaluatie 2017 Activiteitenplan