Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

ACTIVITEITEN

100 jaar Sint Bonaventura - Jubileum congres, 16 november 2018

Sprekers o.a.: 

Dr. Wilna Meijer
was tot voor kort universitair hoofddocent algemene pedagogiek in Groningen, 
auteur van 
o.a. het boek 'Onderwijs, weer weten waarom' (2016) en 'Traditie en toekomst van het islamitisch onderwijs' (2006)
medeauteur van '
Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de staat van het onderwijs' (2017)s, Jan Dirk Imelman, Henk Wagenaar, Wilna Meijer, Van Gorcum, 2017.


Mgr. Gerard de Korte,
bisschop van Den Bosch, en
 in 2015 de Theoloog des Vaderlands,
auteur van o.a. 'Geroepen tot hoop' (2016)

 


Meer informatie over programma, tijden en sprekers volgt..!

In het onderwijs van vandaag gaan verschoolsing en ontscholing paradoxaal genoeg hand in hand. Verschoolsing van het leven van kinderen, bijvoorbeeld in de voor- en vroegschoolse educatie van peuters en kleuters. Ontscholing van de school, bijvoorbeeld in de brede school en de ‘verlengde schooldag’. Beide ontwikkelingen hebben het besef uitgehold van waar het op school eigenlijk om gaat en om moet gaan. Weer weten waar we scholen voor hebben: met behulp van klassieke pedagogische inzichten maakt dit boek dat duidelijk. De actualiteit van dat klassieke gedachtegoed is groot, niet het minst door het kritische contrast met de ook het onderwijs regerende ideologie van de markt-economie.

Het is de hoogste tijd voor kritische distantie van al de eisen en vragen die politiek en samenleving, economie en arbeidsmarkt aan het onderwijs stellen. De school is niet de aangewezen plaats is om uiteenlopende maatschappelijke problemen op te lossen. Waar de economische dictatuur van de zogenaamd vrije markt met z’n test- en afrekencultuur overheerst, ontbreekt de ruimte voor de ware educatieve spirit van gedeelde interesse en aandacht voor de inhoud, de zaak. Het zou in scholen moeten gaan om het bieden van pedagogische ruimte aan onderwijs en vorming. Ruimte voor leraren om vanuit vakkundigheid en liefde voor een vak leerlingen te inspireren. Ruimte en tijd voor vorming, die ernstig in de knel is gekomen door dictaten van opbrengstgericht werken en rendementsverhoging. Werkdruk en prestatiedruk, tijdsdruk en de jachtigheid, die door de eisen van efficiency en effectiviteit – meer bereiken met minder middelen, en sneller, want ook dat is goedkoper – zijn gecultiveerd, staan haaks op het klimaat waarin onderwijs en vorming kunnen gedijen. Zij moeten het hebben van concentratie en rust, van aandacht voor en interesse in de zaak. In 'Geroepen tot hoop' schrijft bisschop Gerard de Korte over de opdracht van de kerk om barmhartig te zijn. 2016 is uitgeroepen tot jubeljaar van de barmhartigheid. De Korte staat bekend om zijn open en pastorale opstelling. Het zoeken naar dialoog en het nastreven van oecumene draagt hij een warm hart toe. In dit boek zoomt hij in op de vraag naar God in deze tijd. Wat is de toekomst van het christelijk geloof in Nederland? Vervolgens deelt hij met ons zijn visie op burgerschap en de plaats van de kerk in de samenleving. Het boek wordt afgesloten met een uitleg van Bijbelse sleutelwoorden, vooral over barmhartigheid. Gerard de Korte was in 2015 de Theoloog des Vaderlands en schreef eerder onder andere 'Hartelijk katholiek'. 

Workshops tijdens VDGL studiedag, 8 maart 2018.  

Deze workshop wordt verzorgt door oud-bestuurslid Fleur Buysen en biedt voor een moment de ruimte om tot bezinning en bezieling te komen. 

Geïnspireerd voor de klas staan en mooie lessen geven, dat willen we allemaal wel. Maar hoe behoudt je als docent de bezieling voor het beroep? In deze workshop ga je onder andere met het onderstaande aan de slag:

  • Onderzoek naar eigen drijfveren en kwaliteiten
  • Bewust eigen drijfveren en kwaliteiten leren inzetten
  • Werkbeleving; in kaart brengen huidige en gewenste situatie
  • Plan van aanpak maken om met nieuwe inzichten aan de slag te gaan 

Op verzoek kunnen wij deze workshop ook bij u op school, op uw lerarenopleiding, binnen uw samenwerkingsverband of bv vakbondsoverleg organiseren.

Fleur Buysen

www.aurore-coaching.nl