Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Sint Franciscus en de Sultan en de week van het katholiek onderwijs

In 2019 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in een periode van wapenstilstand tijdens de vijfde kruistocht de ontmoeting zocht met de leider van de moslims, sultan Malik al-Kamil van Egypte. Terwijl niemand verwachtte dat hij het zou overleven, werd hij hoffelijk ontvangen door de sultan en hij verbleef enkele dagen bij hem.
Voor de franciscaanse familie wereldwijd, dus ook in Nederland, is dit jubileum een extra aanmoediging om ook nu de ontmoeting te zoeken met moslims. Zeker gezien het feit dat die verhoudingen vaak onder spanning staan, dat er zelfs met enige regelmaat sprake is van concrete of vermeende dreiging.

Redenen genoeg voor de NKSR en de daarbij aangesloten organisaties om dit thema te agenderen tijden de week van het katholiek onderwijs.

Over de ontmoeting toen en de ontmoetingen nu zijn inmiddels de nodige achtergrondartikelen geschreven. En lesmateriaal voor het VO, gebaseerd op de artikelen, verschijnt medio maart. Alhoewel de precieze datum nog niet vaststaat, we denken momenteel aan ergens in oktober/november, kunt u dus met het inlezen al beginnen.

"Het waagstuk van de opvoeding" 

Opvoeden is nooit vanzelfsprekend geweest, maar vandaag lijkt het allemaal wat spannender.  De wereld wordt er niet eenvoudiger op. Er zijn zoveel uitdagingen en prikkels. 
Hoe voeden we kinderen zo op, dat ze hun weg vinden in de wereld en zin krijgen in het leven? Die fundamentele vraag stellen we ons in het project ‘Het waagstuk van de opvoeding’? We gaan op zoek naar waar ouders en grootouders, leerkrachten en opvoeders behoefte aan hebben om kinderen perspectief en betekenis aan te reiken in een samenleving die steeds diverser en complexer wordt.

opvoeding, zingeving en spirituele veerkracht
Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen en jongeren klaar zijn voor hun toekomst, dat ze de uitdagingen die ze zullen tegenkomen aan kunnen? Hoe komen ze mee in een wereld waarin globalisering en technologie een steeds dominantere rol spelen? Hoe vinden ze hun plaats in de culturele veranderingen die daarmee gepaard gaan? 

Daarvoor is het ook nodig dat kinderen en jongeren hun vermogen tot spiritualiteit en zingeving ontwikkelen. In hun leven zal het niet alleen gaan om de kennis van economie en techniek, om taal en rekenen, om kennis van sociale en psychologische processen. Het zal ook gaan om het vermogen zin en betekenis te geven aan wat ze doen en wat ze meemaken: irrationele, onverwachte, hoopgevende schokkende gebeurtenissen in hun eigen leven of in de samenleving. 
We denken dat het ontwikkelen van die spirituele vaardigheden aandacht verdient en niet meer vanzelf tot stand komt. Een aantal organisaties hebben daarom de handen ineen geslagen om dat in kaart te brengen: Verus, Unie NZV, OMO, CNV-Onderwijs, Sint Bonaventura, VKLO en VKMO.
Op 28 maart 2019 willen we een conferentie over dit thema organiseren. Voorafgaand daaraan brengen we met dit onderzoek onderzoeken hoe dit onderwerp beleefd wordt door opvoeders, ouders, mensen werkzaam in het onderwijs en jeugdhulpverlening, beleidsmakers in onderwijs en welzijn. 
Naast dit internetonderzoek houden we een aantal diepte-interviews met mensen die zich, al dan niet beroepshalve, met opvoeding en spiritualiteit bezig houden. Dat brengen we bij elkaar als input voor de conferentie.   

Om zicht te krijgen op deze behoefte willen we je vragen mee te doen aan  deze enquête https://nl.surveymonkey.com/r/9RSND8Q  Ze zal ons mede een basis bieden om concrete handvatten te ontwikkelen rond opvoeding en zingeving.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten worden anoniem verwerkt. 

Wij willen U alvast hartelijk danken voor uw medewerking die voor ons onmisbaar is bij het ontwikkelen van ons project. 

We zouden er ook heel erg mee geholpen zijn als u ook  binnen uw organisatie, bij personeelsleden,  en via uw website of email  bij uw achterban aandacht zou vragen voor onze enquête door de link te delen.


Week van het katholiek onderwijs 2019
De jaarlijkse week van het katholiek onderwijs vindt in 2019 hoogstwaarschijnlijk in november 2019 plaats. Thema Sint Franciscus en de sultan. Over de precieze data en activiteiten volgt z.s.m. meer informatie. Kijk hier voor meer informatie over de inhoud van het thema. 

 

Terugblikken:

2019 - 3 Lezing Mineke Schipper tijdens de openbare gedeelte van de Algemene Ledenvergadering, 15 februari 2019
2019 - 2  Bona op de NOT2019, 22 t/m 27 januari 2019
2019 - 1  Het onderwijs verzuipt, onderwijsdebat, 21 januari 2019 

2018 - 6  Bona actief in NKSR, VKMO, CSC, etc. en aanwezig op conferenties, studiedagen over onderwijs,
                onderwijsvrijheid en het katholiek sociaal denken
2018 - 5  Bona-nieuws en Bona-ledenbrieven
2018 - 4  Bona en de week van het katholiek onderwijs, december 2018
2018 - 3  100 jaar Sint Bonaventura, 16 november 2018

2018 - 2  Workshops tijdens VDGL studiedag, 8 maart 2018
2018 - 1  Evaluatie 2017 Activiteitenplan 2018