Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs100 jaar Sint Bonaventura - Jubileum congres, 16 november 2018

Sprekers o.a.: 

Dr. Wilna Meijer
was tot voor kort universitair hoofddocent algemene en wijsgerige pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
auteur van 
o.a. het boek 'Onderwijs, weer weten waarom' (2016) en 'Traditie en toekomst van het islamitisch onderwijs' (2006)
medeauteur van '
Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de staat van het onderwijs' (2017)s,
Jan Dirk Imelman, Henk Wagenaar, Wilna Meijer, Van Gorcum, 2017.

Mgr. Gerard de Korte

bisschop van Den Bosch, en in 2015 de Theoloog des Vaderlands,
auteur van o.a. 'Geroepen tot hoop' (2016)


Meer informatie op het programma, de tijden en aanmeldmogelijkheden volgen!  
Indien u geïnformeerd wilt worden als we deze pagina bijwerken, laat ons dat dan even weten via info@SintBonaventura.nl

Kijk o.a. hier voor achtergrondinformatie over sprekers & programma