Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Ledenvergadering

Op vrijdagmiddag 15 februari 2019 is er een ledenvergadering van Sint Bonaventura geplandPlaats, agenda en tijd volgen z.s.m. In ieder geval zal de verkiezing van nieuwe bestuursleden op die agenda staan. En, daaraan gekoppeld, het nieuwe activiteitenplan 2019, de evaluatie van 2018 en de afrekening over 2018 en de begroting 2019. In november is de 2e ledenvergadering gepland. 
Na iedere ledenvergadering volgt er altijd een inhoudelijk programma. Dat gedeelte is ook voor niet Bona-leden toegankelijk. 

Eerste prioriteit van het bestuur is het gesprek met een aantal mensen die hebben laten weten eventueel interesse te hebben in een bestuursfunctie of op een andere wijze actief te willen worden. Als we uw ambities of roeping om binnen Bona actief te worden nog niet kennen, zorg er dan voor dat dat verandert. Dat kan hier
(geplaatst 29-12-2018)

AOb in verandering

Verder is het Bona bestuur is actief betrokken bij de discussie AOb in verandering bijvoorbeeld tijdens de bijeenkomsten van de kritische vrienden groep. Daar, maar ook in andere gremia, zullen we aandacht vragen voor de inzichten van het Katholiek Sociaal Denken, en met name voor het daarin belangrijke principe van de subsidiariteit, het principe dat een centrale of hogere instantie niet doet wat door een lagere instantie gedaan kan worden. Wij denken, hopen, geloven dat deze manier van kijken naar het reilen en zeilen van de AOb een zinvolle bijdrage kan zijn in de pogingen om de AOb vorm te geven als een veelzijdige, gevarieerde, levendige vereniging. 
(geplaatst 29-12-2018)

100 jaar Sint Bonaventura

Inmiddels kunnen we terugkijken op een geslaagd jubileumfeest, een relevant symposium, een sfeer- en betekenisvol samenzijn in de St. Jan en een gezellige gezamenlijke maaltijd.

Lees hier een interview met de hoofdspreker, de wijsgerige pedagoog Wilna Meijer.

Haar lezing zullen we binnenkort, hopelijk tijdens onze komende ledenvergadering op 15 februari 2019, publiceren als de vierde Bonaventura lezing. Aangevuld met de lezingen van de andere sprekers.
De eerste 3 Bonaventura lezingen zijn inmiddels niet meer als boekje verkrijgbaar, maar de digitale versies kunt u downloaden op de pagina "publicaties" op deze site.