Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Titus Brandsma Lezing

Start:24-05-2019
Einde:24-05-2019

Informatie over het programma volgt. Zet de datum van de Titus Brandsma Lezing alvast in uw agenda.Terug naar overzicht