Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


AOb congres over de vrijheid van onderwijs (art 23), identiteit van de school en de rol van de bond

Start:30-03-2019
Einde:30-03-2019

De AOb kent vanaf de eesrte dag van haar bestaan denominatieve afdelingen. Oorspronkelijk waren dat er 4. Een katholieke, een protestants christelijke, een openbare en een algemeen bijzondere. Een afdeling is een vereniging binnen de bond. Als AOb-lid kun je ervoor kiezen om ook lid te worden van zo'n afdeling. Een vereniging, zelfstandig rechtspersoon, met een eigen met eigen ledenvergadering, werkgroepen en bestuur. Met eigen activiteiten, financiën en een KvK registratie. Momenteel kent de AOb nog 2 afdelingen, Sint Bonaventura (kath) en CVHO (pc). De leraren werkzaam in het Openbaar Onderwijs en het Algemeen Bijzonder Onderwijs ontmoeten elkaar niet meer in een eigen verenigingsverband. Omdat er momenteel sprake is van een opleving van het besef dat AOb-leden werkzaam in het niet-confessioneel onderwijs met elkaar in gesprek moeten kunnen gaan over dat onderwijs en bij moeten kunnen dragen aan de positionering en belangenbehartiging van het openbaar en bijzonder algemeen onderwijs is er een groep AOb leden die als een herkenbare en aanspreekbare groep activiteiten willen gaan ontwikkelen. Over nut en noodzaak van dergelijke activiteiten gaat deze studiedag die, vooralsnog, gepland staat op 31 maart 2019Terug naar overzicht