Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Gender verwoord en verbeeld

Start:15-03-2019
12:30
Einde:15-03-2019
17:30

Gender verwoord en verbeeld
12:30 – 15:45 uur
Aansluitend om 16.15 uur oratie van prof. dr. Caroline Vander Stichele, hoogleraar Impact of the Bible in Western Culture aan de Tilburg School of Catholic Theology.

 2019-03-15 gender verwoord en verbeeld.pdf


Terug naar overzicht