Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Symposium Wijs en Waarachtig

Start:07-12-2018
10:30
Einde:07-12-2018
17:00

Een publiekssymposium op in Haarlem met de Franse filosofe Catherine Chalier, georganiseerd door het Doopsgezind Seminarium vanuit de wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie.
In Frankrijk is zij geen onbekende persoonlijkheid. Van oorsprong katholiek, bekeerde Chalier (1947) zich tot het jodendom en werd al gauw naaste medewerker en specialiste van Emmanuel Levinas. Vanuit diens filosofie van het ‘gelaat van de ander’ ontwikkelde ze een heel eigen spirituele en ethische visie. In haar denken passeren kwesties als ecologische verantwoordelijkheid, levensbeschouwelijke pluraliteit, bijbelse spiritualiteit en lichamelijkheid, gedenken en verzoenen en, vooral in haar recente boeken, de mystiek van het chassidische jodendom. Laverend tussen ethische waarachtigheid en spirituele wijsheid, inspireert haar werk het vrijzinnige denken over de relatie tussen persoonlijke keuze en gemeenschappelijke traditie.

Naast een lezingenprogramma verzorgd door Catherine Chalier, Chris Doude van Troostwijk en anderen, worden ’s middags workshops rondom bovengenoemde thema’s uit Chaliers werk aangeboden. Andere sprekers en workshopbegeleiders worden binnenkort bekendgemaakt.

Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem

Toegang: € 25,-, inclusief lunch en borrel, over te maken via NL41 ABNA 0243 4938 78, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, onder vermelding van ‘Wijs en Waarachtig’.Terug naar overzicht