Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Maand van de Spiritualiteit

Start:11-01-2019
13:00
Einde:10-02-2019
02:00

www.maandvandespiritualiteit.nl/Terug naar overzicht