Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


‘Can religious sources avoid financial crises?’ over het katholiek sociaal denken

Start:11-12-2018
09:45
Einde:11-12-2018
11:30

Waar ligt de kernopdracht van de kerk? Ligt die in liefdadigheid of kan zij ook promotor zijn van rechtvaardigheid? En in hoeverre helpen theologische bronnen de economische wereld te versterken? In het kader van haar drie masteropleidingen organiseert de Tilburg School of Catholic Theology twee gastcolleges over katholiek sociaal denken, een belangrijk thema in het curriculum.

De katholieke sociale leer onthult verschillende opvattingen over de publieke rol van de kerk en sinds het Tweede Vaticaans Concilie is duidelijk dat het sociale vraagstuk niet langer alleen nationaal is, maar door de globalisering een mondiaal karakter heeft gekregen. Maar hoe worden christelijke naastenliefde, liefdadigheid en rechtvaardigheid geïnterpreteerd in deze geglobaliseerde context? Het antwoord op die vraag heeft ook concrete gevolgen voor het denken over de praktijk. De gastcolleges staan open voor iedereen.
In het Engelstalige gastcollege op 11 december zal Eric Holterhues als econoom én theoloog putten uit diverse bronnen, onder meer uit de Jezuïtische spiritualiteit, en betogen dat ethiek en de financiële wereld elkaar eerder kunnen versterken dan verzwakken.
Eric Holterhues (1972), directeur van Oikocredit Nederland, een sociaal investeerder in ruim zeventig
ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Eric studeerde onder meer theologie aan de TST.
Locatie: Campus Tilburg University, Warandegebouw, WZ 204
Aanmelden
De gastcolleges vinden plaats binnen de Master Theologie, de Master Christianity and Society en de Master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing van de Tilburg School of Catholic Theology. Deelname aan de gastcolleges is kosteloos, wel graag aanmelden via e.rasch@tilburguniversity.eduTerug naar overzicht