Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Populisme, christendom en democratie: het cultuurfilosofische debat

Start:08-12-2018
13:00
Einde:08-12-2018
17:00

De Wijsgerige Afdeling van het Thijmgenootschap organiseert een symposium over de spanning tussen populisme, christendom en democratie.
In hoeverre misbruiken hedendaagse populisten de culturele erfenis van het christendom?
Is het populisme slechts een uiting van een functionele democratie? Of brengt ze die democratie juist in gevaar?
Guy Vanheeswijck (hoogleraar filosofie Universiteit van Antwerpen/KU Leuven) bekritiseert de manier waarop populistische politici als Orban, Salvini en Bannon hun opvattingen over vluchtelingen en moslims verdedigen in naam van de culturele erfenis van het christendom.
Wordt het christendom misbruikt?
Herbert de Vriese (docent filosofie Universiteit van Antwerpen) vraagt zich af hoe een weerbare democratie zich kan wapenen tegen politici die niet alleen een loopje nemen met de waarheid, maar die zich bovendien aan elke kritiek lijken te onttrekken.
Is de democratie in verval?
De hoofdspreker van het symposium, Akeel Bilgrami (professor of philosophy Columbia University New York) gaat in op het Amerikaanse perspectief. Staat de democratie sinds de opkomst van het populisme onder druk? En is de liberale reactie op populisme toereikend?
Lezingen en discussie in het Nederlands en het Engels. Toegang is gratis.
Aanmelding en informatie: michiel.meijer@uantwerpen.be
Locatie: Golden Tulip Hotel Central (plenaire zaal)
Burg. Loeffplein 98, ’s-Hertogenbosch
Het volledige programma vindt u hier:
https://www.thijmgenootschap.nl/nieuws/thijmlezing-populisme-christendom-en-democratie-het-cultuurfilosofische-debat
Zaterdag 24 november verscheen er een interview met Akeel Bilgrami in Trouw, naar aanleiding van dit symposium.

 Populisme.docx


Terug naar overzicht