Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Samenwerkingsscholen: uniek fenomeen in Nederlands onderwijssysteem

Start:12-12-2018
12:00
Einde:12-12-2018
17:00

In zijn onderzoek verkent Erik Renkema, de levensbeschouwelijke waarden die door leerkrachten, directies en schooldocumenten worden geformuleerd. Samenwerkingsscholen zijn een uniek fenomeen in het Nederlandse onderwijssysteem: ze komen tot stand door een fusie van een bijzondere, veelal confessionele, school en een openbare school. Vaak is zo’n fusie aan de orde in zogenoemde krimpgebieden. Twee scholen met elk een visie op waarden geladen opvoeden komen samen.
Het onderzoek van Renkema brengt in kaart hoe de gemeenschappelijke waarden tot uitdrukking worden gebracht in het levensbeschouwelijk onderwijs. Bijzondere aandacht is er daarbij voor de vieringen die georganiseerd worden. Samenwerkingsscholen beschouwen de waarden van ontmoeting en gelijkwaardigheid als een zeer belangrijk kenmerk van hun onderwijs. Daarbij zoeken ze naar manieren om zowel deze waarden als de oorspronkelijke identiteit van de gefuseerde scholen in het levensbeschouwelijk onderwijs tot uitdrukking te brengen. Het onderzoek verkent hoe dit in de praktijk werkt en welke uitdagingen er zichtbaar zijn. De bevindingen worden verbonden met theoretische inzichten over onderwijs in de context van diversiteit in de klas.
Promotie en symposium
Wil je aanwezig zijn bij de promotie van Erik Renkema? Dat kan. De promotie vindt plaats op woensdag 12 december om 15.45 uur in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam. Aanmelden kan via www.promotieerikrenkema.nl
Voorafgaand aan de promotie vindt een symposium over de identiteit van een samenwerkingsschool en de kansen voor het levensbeschouwelijk onderwijs. Aanmelden hiervoor kan via www.pthu.nl/kernfusie.Terug naar overzicht