Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Titus Brandsma Lezing 2019

Start:24-05-2019
Einde:24-05-2019

Gert-Jan Segers Key note speaker
Tweede Kamerlid en fractievoorzitter voor de ChristenUnie Gert-Jan Segers verzorgt op vrijdag 24 mei de Titus Brandsma Lezing in de Stevenskerk in Nijmegen.
Hij was tot begin 2013 directeur van de Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, het wetenschappelijk instituut van de CU. Ook heeft hij gewerkt als zendeling in Egypte en publiceerde hij enkele romans. Het programma volgt.
Lees de column die Gert-Jan Segers in 2017 schreef in het Nederlands Dagblad: Waarom doe ik dit in vredesnaam?Terug naar overzicht