Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


conferentie: ‘Identiteit op school’ (in het openbare en algemeen bijzonder onderwijs)

Start:18-05-2019
10:30
Einde:18-05-2019
15:00

Sprekers, interessante workshops en discussie.
Locatie AOb hoofdkantoor Utrecht.
Ook worden de resultaten uit de online enquête gepresenteerd en vindt er een discussie plaats over hoe de AOb-groepen het personeel op openbare en algemeen bijzondere scholen kunnen ondersteunen bij het uitdragen van hun identiteit.Terug naar overzicht