Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Wat W.I.L. jij? Waarden, identiteit en levensoriëntatie in Nederland; jaarlijks publiekssymposium van het tijdschrift Religie en Samenleving

Start:20-06-2019
Einde:20-06-2019

Organisatie:
Tilburg University met de Tilburg School of Catholic Theology in samenwerking met Tilburg School of Behavioral Studies:
Wat W.I.L. jij? Waarden, identiteit en levensoriëntatie in Nederland

Het symposium richt zich op docenten godsdienst / levensbeschouwing, politieke bestuurders, wetenschappers en journalisten. Natuurlijk zijn ook andere geïnteresseerden meer dan welkom. Dit jaar is het onderwerp van het symposium Nederlandse waarden, identiteit en levensoriëntatie en het al dan niet veranderen hiervan. Er zijn een aantal maatschappelijke gebeurtenissen die het Nederlandse landschap kleuren. Maatschappelijke veranderingen die van invloed lijken te zijn, zoals de recente economische crisis en migratiestromen die een weg naar West-Europa vinden, ogen het Nederlandse landschap te verharden, denk bijvoorbeeld aan de vorm van maatschappelijke protesten en het aan terrein winnen van populistische partijen. Wat betekent dit alles voor het godsdienstonderwijs? Welke invloed hebben deze gebeurtenissen op de W.I.L. van Nederlanders en van jongeren in het bijzonder? En wat is dan in tijden dat de betekenis van concepten als kerkgang, bidden en godsbeelden afneemt de relevantie van W.I.L. voor persoonsvorming binnen het onderwijs? Het publiekssymposium biedt verschillende lezingen die ingaan op de al dan niet veranderende waarden, identiteit en levensoriëntatie in Nederland. Daarnaast kunnen bezoekers deelnemen aan een aantal interactieve workshops over deze onderwerpen.
Joris Kregting | Onderzoeker Kaski | Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen | Radboud Universiteit | Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen (kamer 17.25) | 024- 365 35 31Terug naar overzicht