Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


lustrumviering eeuwfeest onderwijsraad

Start:22-06-2019
10:30
Einde:22-06-2019
18:15

Beschrijving:100 jaar Onderwijsraad
De Onderwijsraad bestaat in 2019 100 jaar. Daarmee is de Onderwijsraad een van de oudste adviesorganen van Nederland: een adviesorgaan dat van betekenis is geweest en zal blijven voor het onderwijs en onderwijsbeleid in ons land. In 2019 viert de raad deze bijzondere verjaardag samen met het onderwijsveld. We kijken terug op een eeuw productief advieswerk en op de mensen die dat werk gedragen hebben.
We kijken ook vooruit naar de toekomst: de toekomst
van het onderwijs én hoe de raad een wezenlijke rol kan blijven spelen in het onderwijsbestel van de eenentwintigste eeuw.
In 2019 zal de raad verschillende lustrumactiviteiten organiseren, zoals een fotowedstrijd voor leerlingen en studenten en een tentoonstelling in samenwerking met het Nationaal Onderwijsmuseum.
Hoogtepunt van de lustrumviering is het eeuwfeest op 22 juni 2019, dat in het teken zal staan van datgene wat het Nederlandse onderwijs mooi en uitzonderlijk maakt.Terug naar overzicht