Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


lezing over sociale gerechtigheid

Start:19-09-2019
Einde:19-09-2019

Onze PC nevenknie binnen de AOb, het CVHO, organiseert een bijeenkomst over het thema ‘sociale gerechtigheid’.
Locatie AOb hoofdkantoor te Utrecht.
Professor dr. J.J. Graafland, hoogleraar economie, onderneming en ethiek aan Tilburg University, zal een referaat houden, waarna er gelegenheid is om met elkaar in discussie te gaan over het thema. Alle AOb‐leden en andere
belangstellenden zijn hier van harte welkom. Meer informatie vind je binnenkort op de agenda.Terug naar overzicht