Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Congres "Het waagstuk van de opvoeding"

Start:28-03-2019
12:30
Einde:28-03-2019
17:00

Sint Bonaventura is betrokken bij het project "Het waagstuk van de opvoeding"

Opvoeden is nooit vanzelfsprekend geweest, maar vandaag lijkt het allemaal wat spannender. De wereld wordt er niet eenvoudiger op. Er zijn zoveel uitdagingen en prikkels.
Hoe voeden we kinderen zo op, dat ze hun weg vinden in de wereld en zin krijgen in het leven? Die fundamentele vraag stellen we ons in het project ‘Het waagstuk van de opvoeding’? We gaan op zoek naar waar ouders en grootouders, leerkrachten en opvoeders behoefte aan hebben om kinderen perspectief en betekenis aan te reiken in een samenleving die steeds diverser en complexer wordt.
opvoeding, zingeving en spirituele veerkracht
Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen en jongeren klaar zijn voor hun toekomst, dat ze de uitdagingen die ze zullen tegenkomen aan kunnen? Hoe komen ze mee in een wereld waarin globalisering en technologie een steeds dominantere rol spelen? Hoe vinden ze hun plaats in de culturele veranderingen die daarmee gepaard gaan?
Daarvoor is het ook nodig dat kinderen en jongeren hun vermogen tot spiritualiteit en zingeving ontwikkelen. In hun leven zal het niet alleen gaan om de kennis van economie en techniek, om taal en rekenen, om kennis van sociale en psychologische processen. Het zal ook gaan om het vermogen zin en betekenis te geven aan wat ze doen en wat ze meemaken: irrationele, onverwachte, hoopgevende schokkende gebeurtenissen in hun eigen leven of in de samenleving.
We denken dat het ontwikkelen van die spirituele vaardigheden aandacht verdient en niet meer vanzelf tot stand komt. Een aantal organisaties hebben daarom de handen ineen geslagen om dat in kaart te brengen: Verus, Unie NZV, OMO, CNV-Onderwijs, Sint Bonaventura, VKLO en VKMO.
Op 28 maart 2019 willen we een conferentie over dit thema organiseren. Voorafgaand daaraan brengen we met dit onderzoek het thema in kaart bij opvoeders, mensen werkzaam in het onderwijs en jeugdhulpverlening, beleidsmakers in onderwijs en welzijn.
Naast dit internetonderzoek houden we een aantal diepte-interviews met mensen die zich met dit aspect van opvoeding bezig houden. Dat brengen we voor de conferentie bij elkaar als input voor die dag.
Om zicht te krijgen op deze behoefte willen we je vragen mee te doen aan deze enquête https://nl.surveymonkey.com/r/9RSND8Q. Ze zal ons een basis bieden om concrete handvatten te ontwikkelen rond opvoeding en zingeving.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Wij willen U alvast hartelijk danken voor uw medewerking die voor ons onmisbaar is bij het ontwikkelen van ons project.
We zouden er ook heel erg mee geholpen zijn als u ook binnen uw organisatie, bij personeelsleden, en via uw website of email bij uw achterban aandacht zou vragen voor onze enquête door de link te delen.

 opvoedingalswaagstukuitnodiging-VZ_1.jpg
 opvoedingalswaagstukuitnodiging-VZ.jpg


Terug naar overzicht