Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


de afsluiting van het jubileumjaar van het 50 jarig bestaan van het Titus Brandsma Instituut

Start:22-02-2019
Einde:22-02-2019

Het programma ziet er als volgt uit:
14.45–15.00 uur: Inloop. Berry van Berkum bespeelt het orgel
15.00–15.05 uur: Dr. Charles Caspers heet iedereen welkom
15.05–15.15 uur: Welkomstwoord door Prof. Mr. Corjo Jansen
15.15–15.20 uur: Charles Caspers geeft een korte toelichting op de agenda van vanmiddag
15.20–15.45 uur: Lezing Marc De Kesel: Waarom een wetenschappelijke studie van onze spirituele traditie?
15.45–15.47 uur: Dankwoord van Charles Caspers
15.47–15.53 uur : Orgelmuziek door Berry van Berkum
15.53–15.55 uur: Introductie Veerle Fraeters door Charles Caspers
15.55–16.20 uur : Lezing Veerle Fraeters: Receptie van de middeleeuwse mystiek als spiegel van de laatmoderne tijd
16.20–16.25 uur : Afsluiting door Charles Caspers
16.30–18.00 uur : Afsluitende borrel in 00.132Terug naar overzicht