Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Liefde, lijf en kerk: een mislukte drie-eenheid.

Start:14-02-2019
15:00
Einde:14-02-2019
21:00

Inspiratiedag over intimiteit
Na het schandaal van seksueel misbruik in de kerk is er meer nodig dan maatregelen om herhaling te voorkomen. Er moet bezinning komen op wat intimiteit is en hoe mensen van de kerk daar meer vertrouwd mee kunnen worden. Daarom is er op de feestdag van de heilige Valentijn (14 februari) een inspiratiedag in het Dominicanenklooster Zwolle onder de titel Liefde, lijf en kerk: een mislukte drie-eenheid.

De inspiratiedag wordt georganiseerd door het Dominicanenklooster Zwolle, waar overigens een reliek van de heilige Valentinus bewaard wordt, in samenwerking met Luce, centrum voor religieuze communicatie van Tilburg University.

Tijdens de inspiratiedag wordt het thema van liefde, lijf en kerk verkend in korte lezingen en workshops, doorspekt met meditaties.
Psycholoog en coach dr. Anke Bisschops vertelt over de noodzaak tot zelfkennis en psychosociale ontwikkeling.
Theoloog prof. dr. Erik Borgman (Cobbenhagen Center, Tilburg University) legt uit waarom de kerk over liefde en lichaam moet blijven spreken – en wat ze te zeggen heeft.
Kerkhistoricus dr. Arnold Smeets (Tilburg School of Catholic Theology) bespreekt inspirerende voorbeelden uit de vroege kerkgeschiedenis.
Dominicanes Holkje van der Veer verdiept zich in het persoonlijk gebed.
Susanne de Jong-Tennekes laat ons ons lijf daadwerkelijk ervaren in een aantal lichaamsoefeningen.
Er is een eenvoudige kloostermaaltijd en ruimte om te bidden met de broeders.
De inspiratiedag is bedoeld voor professionele en vrijwillige werkers in de kerk.
Aanmelden: https://www.kloosterzwolle.nl/programma/liefde-lijf-en-kerk-een-mislukte-drie-eenheid/Terug naar overzicht