Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Wij werken samen  of zijn aangesloten bij onderstaande organisaties.

 

AOb www.aob.nl     Dhr. Frits Fraanje @: ffraanje@aob.nlCHVO cvho op internet      Dhr. Peter van Arum @: cvho@aob.nl 

CNV Onderwijs 
www.cnvo.nl     Mw. drs. L. Schueler @: l.schueler@cnv.nl 

 
Nederlandse Bisschoppenconferentie / RK Kerk 
www.rkkerk.nl 
Hulpbisschop Haarlem-Amsterdam/Referent onderwijs    Mgr. dr. J.W.M. Hendriks @: pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
Bisschoppelijk gedelegeerde Rotterdam     Mw. drs. E.M. Stalmeier @: j.stalmeier@bisdomrotterdam.nl 
Bisschoppelijk gedelegeerde Haarlem-Amsterdam: katholiek basisonderwijs en pabo’s     Dhr. drs. D. Wienen @: dwienen@tiltenberg.orgNKSR www.nksr.nl     Diaken drs. T.G.W. Frankemölle @: t.frankemolle@nksr.nl


PAX 

  

VDLG vdlginfo.nl  Dhr. drs. T. Visser @: tvisser@verus.nl

  

Verus www.verus.nl  Mw. drs. L. Ypma @: lypma@verus.nl

 

 

VMKO