Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Wij werken samen en / of zijn aangesloten bij onderstaande organisaties en initiatieven.

 

Actiegenoten           contact @: info@actiegenoten.nl

 

AOb                                           Dhr. Frits Fraanje @: ffraanje@aob.nl
 

CHVO                                            Dhr. Peter van Arum @:  cvho@aob.nl 


CNV Onderwijs      Mw. drs. L. Schueler @:  l.schueler@cnv.nl 

Logia                                             Dhr. Peter de Vries @:  info@logia.nu

Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken   

NKSR                                             Diaken drs. T.G.W. Frankemölle @:  t.frankemolle@nksr.nl

NRO / Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

PAX                                          contact @: info@paxvoorvrede.nl

RK KerkNederlandse Bisschoppenconferentie 

Hulpbisschop Haarlem-Amsterdam/Referent onderwijs    Mgr. dr. J.W.M. Hendriks @: pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
Bisschoppelijk gedelegeerde Rotterdam                               Mw. drs. E.M. Stalmeier @: j.stalmeier@bisdomrotterdam.nl 
Bisschoppelijk gedelegeerde Haarlem-Amsterdam
                           katholiek basisonderwijs en pabo’s             
Dhr. drs. D. Wienen @: dwienen@tiltenberg.org

2of3bijEEN, netwerk van geloofsgemeenschappen in onafhankelijke en vrije opstelling   

VDLG         Dhr. drs. T. Visser @: tvisser@verus.nl

Verus         Mw. drs. L. Ypma @: lypma@verus.nl

VKMO                            contact @: info@katholieknetwerk.nl