Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

PUBLICATIES

Naast onze jaarverslagen en beleidsplannen vindt u hier een aantal uitgaven die gedeelten van onze 100 jarige de geschiedenis beschrijven. Daarnaast zijn er een aantal artikelen waarin stil gestaan wordt bij onze naamgever, de heilige Sint Bonaventura. En tot slot een aantal uitgaven waarin stil gestaan wordt bij de mogelijkheden en uitdagingen om als katholieke lerarenvereniging ook nu nog, vanuit onze traditie, een relevante bijdrage te leveren aan vraagstukken waarvoor we ons als opvoeders en onderwijzers, zowel individueel als collectief, heden te dage gesteld zien.

Ook vindt u hier links naar een aantal sites die wij samen met onze collega's van het CVHO in de lucht houden. Deze pagina zal de komende tijd regelmatig aangevuld worden. En als u over publicaties beschikt die hier een plaats verdienen dan ontvangen wij die graag.

 


Websites:

Samen met het CVHO, de protestants christelijke afdeling binnen de AOb, houden we een aantal websites in de lucht. 
'Beeldfiguren van het christendom' 
'Reformatie en Contra-reformatie'  
'Inspiratietoolkit' 
Daarnaast kunt u ons natuurlijk ook terugvinden op de website van de AObJaarverslagen en beleidsplannen:

Jaarverslag Sint Bonaventura 2018 

Klik hier om dit jaarverslag / activiteitenplan te downloaden
 

 
Achtergrond en reflectie:

 


Bouwstenen van een bijzondere leraar (2012)

Klik hier om deze publicatie te downloaden
Terug naar de bron, het religieuze erfgoed voorbij de vanzelfsprekendheid
Bonaventuralezing 2008 door Peter Nissen (2008)

 

Geschiedenis:

1958 -1968, een geschiedenis van Sint Bonaventura gedurende die 10 jaar (1968) 

 

Klik hier om deze publicatie te dowmloaden