Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

PUBLICATIES

Interne stukken over het reilen en zeilen van de vereniging staan op de pagina 'verenigingszaken.  Hier vindt u een aantal uitgaven die gedeelten van onze 100 jarige de geschiedenis beschrijven. Daarnaast zijn er een aantal artikelen waarin stil gestaan wordt bij onze naamgever, de heilige Sint Bonaventura. En tot slot een aantal uitgaven waarin stil gestaan wordt bij de mogelijkheden en uitdagingen om als katholieke lerarenvereniging ook nu nog, vanuit onze traditie, een relevante bijdrage te leveren aan vraagstukken waarvoor we ons als opvoeders en onderwijzers, zowel individueel als collectief, heden te dage gesteld zien.

Ook vindt u hier links naar een aantal sites die wij samen met onze collega's van het CVHO in de lucht houden. Deze pagina zal de komende tijd regelmatig aangevuld worden. En als u over publicaties beschikt die hier een plaats verdienen dan ontvangen wij die graag.

De BONAVENTURA lezingen

Inmiddels zijn we toe aan de 4e Sint Bonaventuralezing die door de historisch en filosofisch pedagoge dr. Wilna Meijer gehouden is op het symposium ter gelegenheid van ons 100 jarige bestaan.


De eerdere lezingen, van Kees Waaijman, Peter Nissen en Frank Bosman vindt u hieronder.

 

1e Bonaventuralezing 2004
Kees Waaijman

2e Bonaventuralezing 2008
Peter Nissen
Terug naar de bron, het religieuze erfgoed voorbij de vanzelfsprekendheid

3e Bonaventuralezing 2012
Frank Bosman

4e Bonaventuralezing 2016
Wilna Meijer

 

Websites:

Samen met het CVHO, de protestants christelijke afdeling binnen de AOb, houden we een aantal websites in de lucht. 
'Beeldfiguren van het christendom
'Reformatie en Contra-reformatie'  
'Inspiratietoolkit' 
Daarnaast kunt u ons natuurlijk ook terugvinden op de website van de AOb

De AOb is een vereniging met veel groepen en afdelingen. Een overzicht vindt u hier. Daar kunt u ook zien hoe u met een van die groepen in kontakt kunt komen. De AOb groep Gymnasiale Vorming heeft net als Sint Bonaventura ook een eigen website
Achtergrond en reflectie:

Bouwstenen van een bijzondere leraar (2012)

Klik hier om deze publicatie te downloaden Geschiedenis:

1958 -1968, een geschiedenis van Sint Bonaventura gedurende die 10 jaar (1968) 

Klik hier om deze publicatie te dowmloaden