Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

VERENIGINGSZAKEN 

Naast onze jaarverslagen en beleidsplannen vindt u hier actuele vergaderstukken, agenda's, notulen, etc. 

In eerste instantie, om de betrokkenheid van alle leden en geïnteresseerden bij ons intern debat te bevorderen, als concept; na vaststelling in de goedgekeurde versie.

In de concept versies van verslagen zijn soms zaken weggelaten als die personen betreft.

Jaarverslagen en beleidsplannen:

Beleids- en activiteitenplan verenigingsjaar 2018 / 2019 concept

Jaarverslag verenigingsjaar 2017 / 2018 concept

Jaarverslag Sint Bonaventura 2017 / Activiteitenplan 2018 vastgesteld

Jaarverslag 2013 & 2014

Jaarverslag 2011 & 2012

Agenda's en notulen:

Agenda ledenvergadering 2019 - 02

Verslag ledenvergadering 2017 - 09 concept

Verslag ledenvergadering 2017 - 06

Verslag ledenvergadering 2017 - 05


 

Statuten en reglementen:

 

Statuten vastgesteld in 2011

Huishoudelijk reglement vastgesteld in 2011