Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

VERENIGINGSZAKEN 

Naast onze jaarverslagen en beleidsplannen vindt u hier actuele vergaderstukken, agenda's, notulen, etc. 

In eerste instantie, om de betrokkenheid van alle leden en geïnteresseerden bij ons intern debat te bevorderen, als concept; na vaststelling in de goedgekeurde versie.

In de concept versies van verslagen zijn soms zaken weggelaten als die personen betreft.

Jaarverslagen en beleidsplannen:
Beleids- en activiteitenplan verenigingsjaar 2018 / 2019 concept

Jaarverslag verenigingsjaar 2017 / 2018 concept

Jaarverslag Sint Bonaventura 2017 / Activiteitenplan 2018

Jaarverslag 2013 & 2014

Jaarverslag 2011 & 2012

Agenda's en notulen ledenvergaderingen:

Verslag ledenvergadering 2019 -02 CONCEPT

Agenda ledenvergadering 2019 - 02

Verslag ledenvergadering 2017 - 09

Verslag ledenvergadering 2017 - 06

Verslag ledenvergadering 2017 - 05

Data, agenda's en notulen bestuursvergaderingen:

2019-06-27

10.30 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag

2019-06-06

10.30 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag

2019-05-10

09.30 uur bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,   verslag

2019-04-11

09.30 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag

2019-03-21

10.30 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag

2019-03-04

13.30 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag concept

Statuten en reglementen:

Statuten vastgesteld in 2011

Huishoudelijk reglement vastgesteld in 2011