Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

WIE ZIJN WE?

Sint Bonaventura is een zelfstandige katholieke lerarenvereniging met een eigen ledenvergadering, bestuur en werkgroepen gericht op een activiteitenprogramma waarin bezieling van en bezinning op het onderwijs en de onderwijsgevenden centraal staan.

Tegelijkertijd zijn wij aangesloten bij en onderdeel van de Algemene Onderwijsbond. 

Door middel van verschillende activiteiten en platforms bieden wij een plek voor rust, reflectie en bezinning.
Om als leraren, zowel individueel als in team- en schoolverband, stil te staan bij wat ons bezielt en beweegt. Door te reflecteren op de pedagogische opdracht die de kern vormt van je taak als leraar, als uitdaging waar iedere school zich voor gesteld ziet staan.

Geworteld in een lange traditie van emancipatie en volksverheffing zijn wij doordrongen van het belang van goed onderwijs als voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind. En dat een goed opgeleide en voldoende gefaciliteerde beroepsgroep die voldoende professionele ruimte krijgt om in de samenhang leerling - lesstof - leraar als leraar die keuzes te maken die in iedere situatie, die uit de aard der zaak altijd weer anders is, nodig lijken. 

 
Een goede leraar in 2018...

  ..kent zijn/haar eigen levensbeschouwelijke identiteit goed en draagt deze bewust over op de leerlingen.   ..is zich ervan bewust dat zijn/haar eigen levensbeschouwelijke identiteit invloed heeft op zijn/haar lessen.   ..hoeft niet perse zijn eigen levensbeschouwelijke identiteit te kennen om goed les te kunnen geven.