ACTIVITEITEN

De activiteiten van Sint Bonaventura, een lerarenvereniging, een beroepsvereniging (en welonderdeel van een vakbond maar zelf geen vakbond) kun je onderverdelen in bezinning, debat, publiceren, en een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten gekoppeld aan mogelijke school/onderwijs activiteiten. 


BEZINNING   Activiteiten gericht op bezinning en  reflectie, op wat ons als leraar beweegt, motiveert, bew, 

Momenteel oriënteren we ons op de mogelijkheden om een tocht naar Santiago de Compostella te organiseren. Voor docenten zelf, maar tegelijkertijd als voorbereiding om een dergelijke tocht met leerlingen te gaan lopen. Kijk hier voor meer informatie en de mogelijkheid om vragen, wensen en ideeën door te geven en/of uw belangstelling te tonen. 

Door corona staat dit nog even op een laag pitje. Maar het blijft een aanlokkelijk perspectief: een aantal dagen wandelen, soms alleen, soms met een groepje collega's of andere bedevaartgangers. Een manier om stil te staan bij wat je ooit bewoog om te kiezen voor het leraarschap. Wat je bent kwijtgeraakt en wat je weer wil terugvinden.

DEBAT  Het deelnemen aan en stimuleren van het maatschappelijk debat over identiteit en onderwijs. Binnen onze vereniging, binnen de AOb, binnen de samenwerkingsverbanden van katholieke en christelijke maatschappelijke en politieke organisaties en daarbuiten.
Verder verwijzen we graag naar bijdragen van anderen. Een selectie vindt u
hier. Relevante inspirerende sites vindt u hier.

PUBLICEREN   De wijze waarop we aandacht besteden aan bezinning en debat leidt haast vanzelfsprekend tot een aantal publicaties. Soms vanzelf maar soms ook gestimuleerd door en/of op verzoek van onze vereniging. Bijvoorbeeld binnen jet samenwerkingsverband LOGIA -onderwijs.

JAARLIJKS TERUG KERENDEACTIVITEITEN

Week van het katholiek onderwijs   In 2021 valt de Week van het Katholiek Onderwijs net als vorig jaar weer als vanouds in de Adventstijd, van 13 t/m 17 december. Wij ontwikkelen rond de thema's Advent en Kerstmis digitaal les- en inspiratiemateriaal. Lees hier verder over inhoud, opzet en download mogelijkheden.

Vredesweek   Ieder jaar organiseert PAX (voorheen Pax Christi) de vredesweek. Samen met andere partijen die lesmateriaal ontwikkelen voor het nieuwe thema. Kijk hier voor meer informatie.

Interculturele dialoog  In het kader van de interculturele dialoog hebben we in 2019 aandacht gevraagd voor de toen 800 jaar oude ontmoeting tussen Franciscus en sultan Malik al-Kamil van Egypte. Een ontmoeting die plaatsvond in een periode van wapenstilstand tijdens de vijfde kruistocht de ontmoeting zocht met de leider van de moslims, sultan Malik al-Kamil van Egypte. 

Over de ontmoeting toen en de ontmoetingen nu zijn inmiddels de nodige achtergrondartikelen geschreven. En lesmateriaal voor het VO, gebaseerd op de artikelen, vindt u hier.

Sint Franciscus en Sint Bonaventura.
Dat Franciscus van Assisi zich mag verheugen op een speciale belangstelling van onze lerarenvereniging zal niet voor iedereen voor zich spreken. Maar met de wetenschap dan Bonaventura franciscaan was, zal dat al minder vreemd lijken. Eigenlijk is het onmogelijk Bonaventura te begrijpen zonder kennis van Franciscus. En, als auteur van 2 levensbeschrijvingen van de (toentertijd inmiddels als heilig verklaarde) Franciscus, is Bonaventura ons behulpzaam geweest om met Sint Franciscus kennis te maken. Tegelijkertijd weten we dat dergelijke publicaties, mede geschreven met de bedoeling de heiligverklaring te rechtvaardigen, niet mer puur historisch kunnen worden gelezen. 

Meer over Bonaventura op deze site, lees hier verder.

Meer over Franciscus, lees hier verder.

Vieren op school


 

Terugblikken:

2021


2021-09-09

Een bezoek aan het nieuwe stadsklooster San Damiano. Kijk hier voor de presentatie.2020 


...2020/12/14t/m18

Week van het katholiek onderwijs2020/03/26

Presentatie uitgave Bonaventura lezing 4 op ALV AOb

2020/03/12

Presentatie uitgave Bonaventura lezing 4 op VDLG studiedag

2020/03/12

Aanwezig met informatiestand op studiedag VDLG


Aanwezig bijeenkomsten over duurzaamheid (en onderwijs)  

2019  Wittemerberaad, conferentie over het onderwijs in Limburg


Bijdrage Sint Bonaventura tijdens WMS congres over de samenwerkingsschool


Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 

2019/09/30t/m10/04

Week van het katholiek onderwijs


Vredesweek


Aanwezig op Prinsjesdagviering te den Haag


Aanwezig op studiedag Burgerschap NKSR


CSC


Algemene ledenvergadering


Verusdag

2019/04/04

Aanwezig bij "Waar waarden verbinden, expertise meeting religie en beleid," Den Haag

2019/03/

Deelname aan het  congres van Beter Onderwijs Nederland (BON) 

2019/03/28

Project "Het waagstuk van de opvoeding"

2019/03/25

Deelname aan de identiteitsdag van het katholiek PO schoolbestuur te Utrecht-stad

2019/03/18

Bona aanwezig met een informatiestand op de landelijke studiedag van de VDLG en ...


... en mede betrokken bij de organisatie van een van de workshops o.l.v. voormalig Bona bestuurslid Fleur Buysen.

2019/03/14

Deelname aan de identiteitsdiscussie (levensbeschouwing en burgerschap) bij OMO

2019/02/15

Algemene ledenvergadering. Lezing tijdens het openbare gedeelte van de algemene ledenvergadering, door Mineke Schipper, 15-02

2019/02/08t/m10

Kloosterweekend met PA studenten uit Nederland en België in Abdij Koningsoord

2019/02/06

Eerste van een serie kennismakingsgesprekken met bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs

2019/01/22t/m27

Bona op de NOT2019, 22 t/m 27 januari

2019/01/21

Het onderwijs verzuipt, onderwijsdebat georganiseerd door de AOb

2019/01/15

KPC seminar "de terugkeer van het lesgeven en professionalisering in het onderwijs"

 

2018


      

actief in NKSR, VKMO, CSC, etc. en aanwezig op conferenties, studiedagen over onderwijs, onderwijsvrijheid en het katholiek sociaal denken


Bona-nieuwsbrieven en -ledenbrieven

....2018/12/15t/m.22

de week van het katholiek onderwijs

2018/11/16

100 jaar Sint Bonaventura


Identiteitsdag Katholiek Onderwijs De Horst Driebergen


CSC


Verusdag

2018/03/08

Workshop tijdens VDGL studiedag


 Evaluatie 2017 Activiteitenplan 


 


TERUGBLIK 

Symposium over de interactie tussen robotica en vrije wil  
Op zaterdag 9 november 2019 organiseerden het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging in Utrecht hun jaarlijks symposium. Dit jaar over de interactie tussen robotica en vrije wil. Onze afhankelijkheid van robotica en artificial intelligence neemt toe. 

En in tijden van lerarentekorten lijkt het erop dat sommigen de oplossing zien in het overbodig maken van de leraar. 
Menselijke taken, mogelijkerwijs  ook het lesgeven, worden overgenomen door robotica. Goedkoper voor de overheid, winstgevend voor de tech-bedrijven.

Verdwijnen menselijkheid en onze vrije wil? Of opent deze ontwikkeling juist de deuren naar een leven waar we, ongehinderd door menselijke beperkingen, onze vrije wil optimaal kunnen realiseren?
Het symposium start met enkele korte presentaties over de invloed van robotica in het dagelijks leven en werken. Nieuw dit jaar is ook de paneldiscussie aan het eind van het symposium, waarbij sprekers en deelnemers met elkaar in gesprek kunnen gaan over het onderwerp. 
Keynote sprekers waren: 
Ciano Aydin, 
Hoogleraar Philosophy of Existential Technology aan de Universiteit Twente en 
Frank Bosman, 
Cultuurtheoloog verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Tilburg University.

PRINSJESDAGVIERING
Alweer voor de 20e keer vond er op de ochtend van Prinsjesdag een interreligieuze viering plaats in de Nieuwe Kerk te Den Haag. Een registratie is hier te bekijken. En volgend jaar is er weer een Prinsjesdagviering. Save the date. 15 september 2020. Aanvang 10.30 uur.
Kijk hier voor de viering uit 2018

DENKTANK DIVERSITEIT
De eerste helft van het schooljaar 19/20 zijn er op het hoofdkantoor van de AOb in Utrecht een aantal bijeenkomsten geweest van de AOB Denktank Diversiteit. De organisatie lag in handen van de AOb groepen Roze en Kleurrijk. Onderwerp is (seksuele) diversiteit en kansengelijkheid. Sint Bonaventura sluit hier graag bij aan. En wij zullen u dan ook informeren over volgende bijeenkomsten.

SOCIALE GERECHTIGHEID
En op 19 september 2019 organiseerde onze PC nevenknie binnen de AOb, het CVHO, een bijeenkomst over het thema ‘sociale gerechtigheid’. Naast een kritische beschouwing over de economie werd ook aandacht besteed aan het economieonderwijs in het Nederlands VO, aan het mens- en maatschappijbeeld dat via dit onderwijs verspreid wordt. Klik hier voor meer informatie.
Overigens deze problematiek komt de komende tijd nog vaker op de agenda. O.a. bij het CSC maar ook op een congres van VOO in 2020. 
Op 17-12 van 14 - 17.30 "De vergeten kracht in de economie" lezing van prof. Luigino Bruni. 
Deze lezing wordt georganiseerd door de stichtingen Thomas More, IMO en SBI onder de vlag van de stichting Christelijk Sociaal Congres op Landgoed Zonheuvel, DoornE-mailen
Bellen
LinkedIn