Rituelen in het onderwijs

Wat kan het onderwijs leren van het geritualiseerde leven in het klooster? Volgens Thomas Quartier OSB ‘[is] ritueel leven … zowel binnen als buiten de kloostermuren een kwestie van de achterliggende houding. Omdat alles met liturgische eerbied gedaan wordt, kan ook alles tot liturgie worden. Dat is de kern van de benedictijnse liturgische spiritualiteit. Vind je eigen klok!’

Kan het vaste ritme van de schooldag net zoals het vaste ritme van alle bezigheden in het klooster meer zijn dan een vorm van tijdsmanagement? Natuurlijk maakt enkel de structuur van de schooldag of schoolweek nog geen ritueel leven. Maar een bepaalde structuur kan wel zinvol worden als we deze momenten en plaatsen met betekenis laden. Waar op school kunnen wij zo’n momenten en plaatsen van betekenis vinden? En welke rol kan een leerkracht hierin spelen?

In de vastenperiode heeft Sint Bonaventura een leeskring georganiseerd waarbij het boek Blijven Omarm wat op je pad komt van Thomas Quartier OSB is besproken. In het boek staan de zeven kloosterwaardes centraal: Stabiliteit, regelmaat, stilte, liefde, deemoed, contemplatie en eeuwigheid. Samen met Thomas Quartier willen wij onderzoeken wat het onderwijs kan leren van het liturgische leven in het klooster


Prof. Dr. Thomas Quartier is benedictijns monnik van de abdij Keizersberg in Leuven. Verder is hij als hoogleraar liturgie verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is hij medewerker aan het Titus Brandsma Instituut. Ook is hij hoogleraar monastieke spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Eind vorig jaar is hij door een jury verkozen tot Theoloog des Vaderlands, een titel die wordt toegekend aan een academische theoloog die gezien wordt als ambassadeur van de theologie.


E-mailen
Bellen
LinkedIn