LAUDATO SI 

Met enige regelmaat zal er rondom de thematiek van Laudato Si initiatieven genomen worden die van belang (kunnen) zijn voor de wereld van het katholiek onderwijs.

PEDAGOGIE en DUURZAAMHEID  
Inmiddels hebben we wereldwijd kennis gemaakt met de ontregelende kracht van een virus. Alhoewel we op 12 maart nog wel onze nieuwe brochure over "de pedagogische betekenis van de onderwijsvrijheid" hebben kunnen presenteren op de studiedag van de Vereniging Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst, is de Logia bijeenkomst van 11 maart niet doorgegaan.

Dat laatste geldt inmiddels sinds 13 maart tot nader orde ook voor alle congressen, lezingen en vieringen die we op deze site en in onze leden- en nieuwsbrieven onder uw aandacht hebben gebracht. Op de 13e stonden we nog voor een gesloten deur in Utrecht waar de bijeenkomst "Duurzame duurzaamheid", een mede door het Franciscaans studiecentrum georganiseerde bijeenkomst waar de vraag naar de betekenis van de persoonlijke bekering, naar de verhouding tussen persoonlijke levensstijl en het politieke en maatschappelijke een van de geagendeerde aandachtspunten was. Een vraag die (vanuit een heel eigen invalshoek) door de Rotterdamse filosoof/ecosoof, tevens een van de initiators van Rotterdam Vakmanstad, dr. Henk Oosterling ook aan de orde werd gesteld op de VDLG studiedag. 

Daarmee vervalt de komende tijd de mogelijkheid om op congressen, vergaderingen en studiedagen onze bijdrage te leveren aan het openbare debat en onze producten onder de aandacht te brengen. Maar ontstaat er meteen meer tijd om ons op andere zaken te richten, om de vereniging intern te versterken, met de leden in gesprek te gaan en in te zetten op een grotere actieve deelname van leden. (geplaatst 2020-03-15)

E-mailen
Bellen
LinkedIn