DE LEESCLUB

een jaarlijkse activiteit tijdens advent en vasten


LEESCLUB advent 2022

Suggestie voor een boek zijn welkom. 

Meer info volgt na de zomervakantie.
Gespreksleiding: Raymon Hintjes
Data: de 4 woensdagen van de adventsperiode.
Tijden: 20.00 - 21.30 uur
Kosten: geen
Aanmelden via info@SintBonaventura.nl 

LEESCLUB vasten 2022
In een interview met presentator Jacobine Geel zegt de huidige theoloog des vaderlands, benedictijn en hoogleraar Thomas Quartier: “Vanuit het klooster wil ik proberen onverwachte, misschien wel radicale geluiden te laten horen.” En: “Als ik kijk naar de vermoeidheid die in de samenleving ontstaat door corona, dan kan ik als monnik
wel een spiegel zijn.
"

Dit keer heeft de leesgroep gedurende 6 online bijeenkomsten "BLIJVEN, omarm op wat je pad komt", het nieuwe boek van Thomas Quartier delezen. Stabiliteit, regelmaat, stilte, liefde, deemoed, contemplatie en eeuwigheid. Zeven waarden uit het kloosterleven die hij in dit boek probeert te verbinden met de huidige tijd. Oude waarden die hij verkent in een nieuwe vertelvorm, in kloosterstory’s. 
De gespreksleiding was (weer) in hanen van Raymon Hintjes.

Online omdat we ervaren hebben dat het zo voor iedereen makkelijker mogelijk is om aan te sluiten, mede omdat de reistijden vervallen. Na afloop heeft er een ontmoeting plaats gevonden tijdens een afsluitende bijeenkomst, dit keer in Nijmegen.


LEESCLUB advent 2021

In deze adventsperiode hebben we in 4 online bijeenkomsten het nieuwe boek van kardinaal Jozef de Kesel, "Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving" besproken. In dit boek, genomineerd geweest  voor theologieboek van het jaar 2021 staat de aartsbisschop van Mechelen-Brussel stil bij secularisatie, de ontkerkelijking, de toenemende multi-religiositeit en levensbeschouwelijke diversiteit. Mede omdat hij de ontwikkelingen van de afgelopen decennia plaatst binnen een verandering in de cultuur die al zo'n 5e eeuwen plaatsvindt komt hij tot een originele herwaardering van de rol van religie in de huidige tijd. Een toepasselijk boek om het nieuwe kerkelijk jaar mee te beginnen.
Dit keer zat corona een gezamenlijke afsluitende ontmoeting in de weg.

De kerk moet de seculiere samenleving niet alleen aanvaarden, maar ook van harte omarmen, schrijft kardinaal Jozef De Kesel in een nieuw boek. Van zijn geloof gevallen, verzekert hij, is hij echter niet. 'Wij maken níét het einde van het christendom mee.


LEESCLUB 2021 vasten


Tijdens deze 1e leesclub hebben we Laudato Si gelezen.

E-mailen
Bellen
LinkedIn