FRATELLI TUTTI 

Het Vaticaan publiceerde op 4 oktober 2020, op de feestdag van Sint-Franciscus, de nieuwe encycliek van paus Franciscus. Het document, getiteld Fratelli tutti, wordt gerekend tot de zogeheten sociale encyclieken en gaat over de opbouw van een rechtvaardige en broederlijke wereld. Grondwaarden van pedagogisch handelen.

Gedurende de vastentijd willen we, beginnende op 17 februari 2021 om 19.00 uur, op aswoensdag, gedurende 7 woensdagen samen een uur lang de encycliek doornemen. 

Naast het lezen en bespreken van de tekst zullen we ook proberen stil te staan bij de betekenis van de encycliek voor het onderwijs. Hoe kunnen we, in dit tijdperk waarin individualisme hoogtij viert, in het onderwijs stil staan bij de waarde van verbondenheid, verantwoordelijkheid en gezamenlijkheid. 

Deelnemers ontvangen een inlog-link, de tekst van de encycliek en een gesprekshandleiding.

Meer informatie en aanmelden: info@SintBonaventura.nl 
(geplaatst 2020-11-20, aangepast 2021-02-11)

E-mailen
Bellen
LinkedIn