ONDERWIJS EN CORONA

Beste deelnemer aan Logia,

Twee redenen heb ik om jou vandaag een vraag voor te leggen.
Ten eerste is het natuurlijk het feest van Pinksteren. Het feest waarbij wij christenen vieren dat God in de gedaante van de Heilige Geest over ons gekomen is om te getuigen van Zijn Boodschap. En laat dat nou exact het doel van Logia zijn: uiting geven van het katholiek sociaal denken binnen jouw werkveld. Hoe kan de samenleving van jouw werkveld of persoonlijk leven meer menselijke waardigheid, solidariteit, algemeen welzijn of subsidiariteit inpassen?

Ten tweede is het vandaag 1 juni. Een mijlpaal in deze corona-tijd die de samenleving om ons heen zo drastisch veranderd heeft. Vandaag gaan veel gelegenheden die tijden lang gesloten waren juist weer (gedeeltelijk) open. Krijgen we nu inderdaad een andere samenleving dan we hadden? En zo ja, hoe zou die samenleving eruit kunnen zien? Waar zou er meer of minder van moeten zijn?

Het is die vraag die ik je in het bijzonder wil stellen. Kijk naar jouw werkveld of de samenleving om jou heen. Wat zou er - nu de wereld weer langzaam 'normaler' wordt, kunnen veranderen?


Mijn concrete oproep aan jou is de uitdaging dit op te schrijven. 
Schrijf een opinie (600 woorden) hoe het vanaf nu anders kan. Of verwerk jouw prachtige idee in een korte blog of ingezonden brief (150 woorden). Graag ontvang ik stukken over hoe het onderwijs, de zorg, ondernemingen, het recht, de politiek, de publieke ruimte, het vervoer, het omkijken naar elkaar, het sporten, tijd vrij maken etc. anders kunnen. In de bijlage zit een word-document bijgesloten met tips hoe je een goede opinie schrijft.

Veel dank alvast voor jouw moeite.

Hartelijke groet,
Peter de Vries

E-mailen
Bellen
LinkedIn