Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

 

WEBINARS

Mede t.g.v. corona organiseren we iedere 2 maanden een digitale lezing en discussie organiseren, een webinar. 
Deelname gratis.
Aanmelden / meer informatie: info@SintBonaventura.nl 

Webinar Normatieve Professionaliteit  24 juni, 19.30-21.00

Onze serie webinars van dit schooljaar sluiten we af met een avond over professionele normativiteit. In beide voorgaande bijeenkomsten kwam naar voren dat het belangrijk is om te weten waar je zelf staat, wat je belangrijk vindt. Mede als basis voor de dialoog. 
Daarom op 24 juni een webinar over normatieve professionaliteit. Van 19.30 - 21.00 uur. 

Webinar: Terrorisme bespreken in de klas. Wel of niet doen? april 2021

De moord op de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty heeft veel stof doen opwaaien. Nederlandse docenten werden gevraagd aandacht te besteden aan deze aanslag in de les. Maar hoe doe je dat op een pedagogisch verantwoorde en verbindende manier? Twee Nederlandse docenten zijn bedreigd en ondergedoken nadat ze de aanslag besproken in de klas.

Waarom is het belangrijk om heftige gebeurtenissen te bespreken met je klas? Idem dito als het om controversiele onderwerpen gaan. Corona lijkt daar inmiddels ook toe te behoren. Wanneer is het beter om dat niet te doen? En als je het wel bespreekt, hoe doe je dat dan? Op 22 april van 19:30 tot 21:00 uur besteden we in een webinar aandacht aan deze vragen. Dat doen we samen met Mila Bammens en Maxine Herinx, beide verbonden aan TerInfo, een initiatief van prof. dr. Beatrice de Graaf om terrorisme bespreekbaar te maken in de klas. Tijdens dit webinar gaan Mila en Maxine natuurlijk ook in gesprek met de deelnemers.

Lees hier over de invalshoek van TerInfo in een interview met Mila Bammens.

Webinar 'Twintigerstwijfels en dertigersdilemma's febr 2021

Deze samen met de Groene Golf, de groep voor jonge AOB-ers, georganiseerde lezing werd door een kleine 200 bezoekers gevolgd. De rode draad in het verhaal van Nienke Wijnants, psycholoog en schrijfster van het boek 'Twintigerstwijfels en dertigersdilemma's' was dat het bij de door haar beschreven dillema's gaat om vragen en keuzes die uiteindelijk te herleiden zijn tot vragen rondom zingeving. 
Dat laatste gedachte werkte ze uit in haar 2e boek "Wie ben ik & wat wil ik." Mede gezien het succes van de bijeenkomst, reden genoeg om hier in de toekomst verder op in te gaan.


E-mailen
Bellen
LinkedIn