De week van het katholiek onderwijs

Traditiegetrouw valt ook in 2022 de Week van het Katholiek Onderwijs weer als vanouds in de Adventstijd, nu van 13 t/m 17 december. In samenwerking met Adventsactie / Vastenactie is er ook dit jaar lesmateriaal ontwikkeld voor scholen, te gebruiken tijdens de Advent in aanloop naar Kerstmis. Daarnaast is er een kerstposter (afbeelding) beschikbaar met bijhorende lesbrief.

Voor de kerstposter is dit jaar gebruik gemaakt van het werk van de Nederlandse kunstschilder en glazenier Hans Truijen (1928-2005), ‘Aankondiging van het licht’ (1990).

Bij de afbeelding zijn een aantal lessuggesties ontwikkeld.

De kerstposter kan worden gedownload en wordt toegestuurd aan alle katholieke scholen en schoolbesturen. 

Kijk voor de poster ook hier.


Basisonderwijs: ‘Ik zorg voor jou’

In samenwerking met Vastenactie is voor het basisonderwijs lesmateriaal voor de adventstijd ontwikkeld. Dit jaar is gekozen voor het thema: ‘Ik zorg voor jou’. In het kerstverhaal komen verschillende aspecten van zorg terug, zoals de herbergier die zorgt voor zijn gasten of Maria die zorgt voor haar kind.

Onderbouw
Voor de onderbouw is er een kleurig digitaal prentenboek met als titel: Het zorgkantoor van Bram en Haas waarin het onderwerp ‘Ik zorg voor jou’ op een speelse manier is verwerkt, met bijbehorende vragen en werkvormen.

Midden- en bovenbouw
In het lesmateriaal voor midden- en bovenbouw wordt elke week een andere kant van het thema belicht. Het digitale handboek staat vol met leuke werkvormen, vragen en liedjes en vanzelfsprekend het Bijbelverhaal. Ook is er een opzet voor een kerstviering voor de hele school.

Voortgezet onderwijs | Sint Maarten
Dr. Bill Banning heeft de lesbrief over de heilige Martinus die hij al eerder voor de NKSR ontwikkelde opnieuw geredigeerd. Het thema van deze lesbrief is solidariteit, een van de vijf kernbeginselen van het katholiek sociaal denken. In de lesbrief staan suggesties om de visie op solidariteit concreet te maken voor vmbo-, havo- en vwo-leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van het beroemde verhaal van Sint Maarten, ofwel de heilige Martinus. Deze man is voor miljoenen mensen eeuwenlang en wereldwijd een inspirerend voorbeeld geworden van concreet sociaal denken en handelen.

Alle materialen zijn te vinden en te downloaden op de site van de NKSR.

 


WKO 2020.

Hoewel er dit jaar veel anders was en nog steeds is, kunnen we op de advents- en kersttijd de klok gelukkig gelijkzetten. Daarom hebben we, zoals u van ons gewend bent, gezorgd voor les- en inspiratiemateriaal voor deze sterke tijd. We hebben daarbij rekening gehouden met de digitale aard van het onderwijs dit jaar, dus ook online is het materiaal goed te gebruiken.

Voor het basisonderwijs hebben we in samenwerking met Vastenactie een prachtig project ontwikkeld: ‘Het cadeau voor de wereld’. Het gaat over koning Guldemond die zijn onderdanen een bijzonder boek met het kerstverhaal wil schenken. Maar hij weet niet meer precies hoe het gaat. De hofhouding helpt hem om het verhaal weer compleet te maken, vanuit hun eigen beleving.
Het verhaal is zowel voor onder- als bovenbouw uitgewerkt in een overzichtelijk werkboek. Voor de onderbouw is er een kleurig, digitaal prentenboek.
Het verhaal van koning Guldemond is de opstap naar het kerstverhaal met liedjes en gebeden, verrassende werkvormen en een opzet voor een kerstviering.

‘In blijde verwachting’ is de titel van het project voor het voortgezet onderwijs. Het verhaal van Maria die zwanger is van een bijzonder kind en het kerstverhaal over de geboorte van haar zoon Jezus worden gekoppeld aan twee andere verhalen uit onze tijd. De auteurs hebben voor onder- en bovenbouw een scala aan uitdagende werkvormen bedacht die de leerlingen op verschillende manieren naar de verhalen laat kijken, o.a. vanuit een levensbeschouwelijk perspectief en vanuit een maatschappelijke insteek. Ook de verwachtingen en dromen die ze hebben over hun eigen toekomst komen aan bod. Genoeg aanknopingspunten voor onverwachte gesprekken!

Het materiaal kunt u downloaden via de site van de Vastenactie en de NKSR.

E-mailen
Bellen
LinkedIn