Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs


De week van het katholiek onderwijs

Traditiegetrouw valt ook in 2022 de Week van het Katholiek Onderwijs weer als vanouds in de Adventstijd, nu van 13 t/m 17 december. Samen met de NKSR ontwikkelen rond de thema's Advent en Kerstmis digitaal les- en inspiratiemateriaal.

Als hetmateriaalvoor20221klaar is zetten we het  hiervooruklaar.


Onderstaande geeft nog informatie over 2020.

Hoewel er dit jaar veel anders was en nog steeds is, kunnen we op de advents- en kersttijd de klok gelukkig gelijkzetten. Daarom hebben we, zoals u van ons gewend bent, gezorgd voor les- en inspiratiemateriaal voor deze sterke tijd. We hebben daarbij rekening gehouden met de digitale aard van het onderwijs dit jaar, dus ook online is het materiaal goed te gebruiken.

Voor het basisonderwijs hebben we in samenwerking met Vastenactie een prachtig project ontwikkeld: ‘Het cadeau voor de wereld’. Het gaat over koning Guldemond die zijn onderdanen een bijzonder boek met het kerstverhaal wil schenken. Maar hij weet niet meer precies hoe het gaat. De hofhouding helpt hem om het verhaal weer compleet te maken, vanuit hun eigen beleving.
Het verhaal is zowel voor onder- als bovenbouw uitgewerkt in een overzichtelijk werkboek. Voor de onderbouw is er een kleurig, digitaal prentenboek.
Het verhaal van koning Guldemond is de opstap naar het kerstverhaal met liedjes en gebeden, verrassende werkvormen en een opzet voor een kerstviering.

‘In blijde verwachting’ is de titel van het project voor het voortgezet onderwijs. Het verhaal van Maria die zwanger is van een bijzonder kind en het kerstverhaal over de geboorte van haar zoon Jezus worden gekoppeld aan twee andere verhalen uit onze tijd. De auteurs hebben voor onder- en bovenbouw een scala aan uitdagende werkvormen bedacht die de leerlingen op verschillende manieren naar de verhalen laat kijken, o.a. vanuit een levensbeschouwelijk perspectief en vanuit een maatschappelijke insteek. Ook de verwachtingen en dromen die ze hebben over hun eigen toekomst komen aan bod. Genoeg aanknopingspunten voor onverwachte gesprekken!

Het materiaal kunt u downloaden via de site van de Vastenactie en de NKSR.

E-mailen
Bellen
LinkedIn