Terugblik:
"Het waagstuk van de opvoeding" 

Opvoeden is nooit vanzelfsprekend geweest, maar vandaag lijkt het allemaal wat spannender.  De wereld wordt er niet eenvoudiger op. Er zijn zoveel uitdagingen en prikkels. 
Hoe voeden we kinderen zo op, dat ze hun weg vinden in de wereld en zin krijgen in het leven? Die fundamentele vraag stellen we ons in het project ‘Het waagstuk van de opvoeding’? We gaan op zoek naar waar ouders en grootouders, leerkrachten en opvoeders behoefte aan hebben om kinderen perspectief en betekenis aan te reiken in een samenleving die steeds diverser en complexer wordt.

opvoeding, zingeving en spirituele veerkracht
Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen en jongeren klaar zijn voor hun toekomst, dat ze de uitdagingen die ze zullen tegenkomen aan kunnen? Hoe komen ze mee in een wereld waarin globalisering en technologie een steeds dominantere rol spelen? Hoe vinden ze hun plaats in de culturele veranderingen die daarmee gepaard gaan? 

Daarvoor is het ook nodig dat kinderen en jongeren hun vermogen tot spiritualiteit en zingeving ontwikkelen. In hun leven zal het niet alleen gaan om de kennis van economie en techniek, om taal en rekenen, om kennis van sociale en psychologische processen. Het zal ook gaan om het vermogen zin en betekenis te geven aan wat ze doen en wat ze meemaken: irrationele, onverwachte, hoopgevende schokkende gebeurtenissen in hun eigen leven of in de samenleving. 
We denken dat het ontwikkelen van die spirituele vaardigheden aandacht verdient en niet meer vanzelf tot stand komt. Een aantal organisaties hebben daarom de handen ineen geslagen om dat in kaart te brengen: Verus, Unie NZV, OMO, CNV-Onderwijs, Sint Bonaventura, VKLO en VKMO.
Op 28 maart 2019 willen we een conferentie over dit thema organiseren. Voorafgegaan door een onderzoek naar hoe dit onderwerp beleefd wordt door opvoeders, ouders, mensen werkzaam in het onderwijs en jeugdhulpverlening, beleidsmakers in onderwijs en welzijn. 
Naast dit internetonderzoek houden we een aantal diepte-interviews met mensen die zich, al dan niet beroepshalve, met opvoeding en spiritualiteit bezig houden. Dat brengen we bij elkaar als input voor de conferentie. En dat heeft geleid tot een publicatie die ook digitaal ter beschikking zal komen.  


Bona heeft d.m.v. kennisgevingen in ledenbrieven en deze site lezers en leden opgeroepen de enquête in te vullen en te verspreiden in eigen netwerken.

 

E-mailen
Bellen
LinkedIn