Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

 

AGENDA


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs, religie en levensbeschouwing


Publiekssymposium Religie in coronatijd

Start:17-06-2021
14:00
Einde:17-06-2021
16:30

Jaarlijks organiseert het tijdschrift Religie & Samenleving in samenwerking met een universiteit een publiekssymposium. De presentaties van het symposium worden gebundeld in een speciale editie van Religie & Samenleving.

Dit jaar is het thema voor het publiekssymposium, hoe kan het ook anders: Religie in coronatijd.

Het symposium vindt plaats op donderdag 17 juni van 14.00 tot 16.30. Geheel in stijl van deze tijd wordt het symposium online gehouden.Op het programma staan drie interessante presentaties:

1. Corona, theodicee en Job
Door Frank Bosman en Archibald van Wieringen (Tilburg University)

Deze presentatie gaat over de klassieke vraag waarom het coronakwaad ons treft. Kon vroeger nog vanuit het christelijk geloof via een theodicee een antwoord op deze vraag worden gegeven, in onze geseculariseerde maatschappij is dat veel minder evident. Toch blijken vormen van de theodicee versluierd aanwezig. Bosman en Van Wieringen geven aan wat de consequenties hiervan zijn en ontwikkelen van daaruit een nieuwe visie op de coronaproblematiek.

2. Kortetermijndenken, religie en onzekerheidstolerantie: Breder kijken en denken in een pandemie
Door Sjaak Körver (Tilburg University)
In deze presentatie wordt de communicatie tussen overheid en burger in coronatijd vergeleken met die tussen arts en patiënt. Deze communicatie wordt gekenmerkt door een kortetermijnperspectief en is gericht op een herstelverhaal. Körver pleit ervoor om dit perspectief te verbreden naar de lange termijn in de vorm van een (religieus) verhaal over betekenissen, waarden en de kwaliteit van leven maar evenzeer over falen, verlies en tragiek.

3. Kerkdiensten in coronatijd: Een onderzoek naar de vormgeving en beleving van kerkdiensten in de eerste weken van de coronacrisis
Door Mark Joosse en Hans Schaeffer (Theologische Universiteit Kampen)
Hoewel minder prominent in de media aanwezig dan de (te) drukbezochte diensten in orthodoxe en bevindelijke kerken zullen de meeste geloofsgemeenschappen gehoor hebben gegeven aan flexibele aanpassing van hun diensten en vieringen. Deze presentatie laat zien hoe Utrechtse kerken hun diensten online vormgeven en hoe de gelovigen de nieuwe vormen van betrokkenheid en participatie ondergaan.

Wanneer u het symposium wilt bijwonen dan kunt u een mail sturen naar j.kregting@kaski.ru.nl. Daags vóór het symposium ontvangt u dan een zoomlink.

Indien u nog geen abonnee bent van Religie & Samenleving dan kunt u in deze mail ook aangeven dat u een papieren exemplaar van deze coronaeditie wenst te ontvangen; de kosten bedragen € 15. Geeft u daarvoor dan s.v.p. uw adresgegevens door. Deze editie beslaat naast bovenstaande bijdragen, ook nog twee extra artikelen: één over de transitie in coronatijd van een diaconale buurtmaaltijd naar maaltijdbezorging (door Van der Ham, Hekman, Klomp, Smit en Tromp, PThU) en één over de verschillen tussen België en Nederland op het gebied van godsdienstvrijheid, in het bijzonder het houden van religieuze bijeenkomsten, in coronatijd (Franken en Levrau, Universiteit Antwerpen).

We hopen dat u erbij bent op 17 juni!Terug naar overzicht


E-mailen
Bellen
LinkedIn