Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

 

AGENDA


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs, religie en levensbeschouwing


Webinar normatieve professionalisering

Start:24-06-2021
19:30
Einde:24-06-2021
21:00

Onze serie webinars van dit schooljaar sluiten we af met een avond over professionele normativiteit. In beide voorgaande bijeenkomsten kwam naar voren dat het belangrijk is om te weten waar je zelf staat, wat je belangrijk vindt en hoe / of je dat mee kunt nemen in je beroepsuitoefening.
Wij horen vaak dat dat niet makkelijk gaat, dat dat ondergesneeuwd raakt in het verzakelijkte onderwijs, en dat het een van de redenen is waarom veel beginnende docenten het onderwijs al snel verlaten. Dat het een van de oorzaken, een belangrijke oorzaak is van het lerarentekort.

Daarom op 24 juni een webinar over normatieve professionaliteit.
De avond wordt georganiseerd i.s.m. Edwin van der Zande werkzaam bij de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht en het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Daar houdt hij zich bezig met vraagstukken rondom de levensoriëntatie van professionals en maatschappelijke spiritualiteit.
Dus tot op 24 juni. Van 19.30 - 21.00 uur. Deelname is gratis.
Zowel voor leden als niet-leden.
Aanmelden / meer informatie: info@SintBonaventura.nlTerug naar overzicht


E-mailen
Bellen
LinkedIn