Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Bestuursvergaderingen

Tgv corona vergadert het bestuur momenteel digitaal.

Het bestuur vergadert komende tijd op woensdag ochtend. Om de 2 weken. 
8 & 22 april
6 & 20 mei
3, 17 en 24 juni (p.s.: 19 juni is de algemene ledenvergadering)
1 & 8(!) juli

Bestuursvergaderingen zijn openbaar. Aanmelden kan, tot 2 dagen voor de vergadering, hier

E-mailen
Bellen
LinkedIn