Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

  

Burgerschap

De ontwikkelingen rondom het vak, leergebied of vormingsgebied burgerschap (ja waar hebben we het eigenlijk over) weerspiegelen ook (een verandering in) hoe met over de verhouding onderwijs overheid denkt.

Daarom organiseren wij in het voorjaar van 2022 een tweetal bijeenkomsten.

Piet van der Ploeg publiceerde op 12 maart 2020 een analyse van het overheidsbeleid van de afgelopen 20 jaar. Boeiend en veelzeggend.

In het najaar van 2019 organiseerde de NKSR, Nederlandse Katholieke Schoolraad, een studiemiddag over burgerschapsvorming. Kijk hier voor een verslag.

Burgerschap op de Theo Thijssen school 
Het besluit om paasontbijt in te ruilen voor aandacht voor het Suikerfeest leidde, hoe kan het ook anders in het huidige tijdsgewricht, tot de nodige commotie. Kijk hier voor de reactie van de school.




E-mailen
Bellen
LinkedIn