Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Burgerschap

De ontwikkelingen rondom het vak, leergebied of vormingsgebied burgerschap (ja waar hebben we het eigenlijk over) weerspiegelen ook (een verandering in) hoe met over de verhouding onderwijs overheid denkt.

Burgerschap op de Theo Thijssenschool Het besluit om paasontbijt in te ruilen voor aandacht voor het suikerfeest leidde, hoe kan het ook anders in het huidige tijdsgewricht, tot de nodige commotie. Kijk hier voorde reactie van de school.


E-mailen
Bellen
LinkedIn