Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

 

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Najaarsberaad CSC: Regaining Rijnland, op weg naar een nieuw sociaal-economisch overlegmodel.

Start:24-11-2020
14:45
Einde:24-11-2020
16:00

Regaining Rijnland, op weg naar een nieuw sociaal-economisch overlegmodel. Ism Socires en VNO-NCV.
zie ook https://www.stichting-csc.nl/blog/24-11-online-najaarsberaad-regaining-rijnland-op-weg-naar-een-nieuw-sociaal-economisch-overlegmodel/Terug naar overzicht


E-mailen
Bellen
LinkedIn