Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

 

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Vitaal en veerkrachtig leraarschap

Start:04-11-2020
Einde:04-11-2020

Verus Identiteitsdag op drie locaties én online
Op woensdag 4 november organiseert Verus de jaarlijkse Identiteitsdag. Dit jaar vanwege corona net even anders. Je kunt deelnemen aan een van de kleinere groepen op drie plaatsen in het land of het programma online volgen.

Het thema is dit jaar vitaal en veerkrachtig leraarschap. Werken in het onderwijs is intensief en vraagt van leraren veerkracht, focus en toewijding.
Hoe kunnen leraren zich daarin gesteund weten en gevoed worden?
Welke vorm van organisatie en welke visie helpt hen om vitaal en veerkrachtig te blijven?
Wat is jouw rol als bestuurder of directeur/schoolleider daarin?
Hoe dragen leraren zelf bij?
Daarnaast liet de lockdownperiode ook nog een ander perspectief zien op de vitaliteit en veerkracht die het beroep vraagt. Daarover en over nog veel meer gaat het dit jaar tijdens de Identiteitsdag.
Filosoof René ten Bos benadert in een vertelling de eigen aard van het leraarschap in onze tijd. We gaan op zoek naar nieuwe en beproefde mogelijkheden om samen te bouwen aan een school met vitale en veerkrachtige leraren, en benutten de gelegenheid om te delen met elkaar.
Na deze dag delen we met alle deelnemers de uitgewerkte aanzetten voor nieuwe praktijken en kijken we hoe we op deze punten verdere samenwerking tussen scholen kunnen ondersteunen.
Meer informatie en aanmelden:
https://verus.us1.list-manage.com/track/click?u=3be17e6490fb93d68e51576c2&id=e84fd4ccab&e=56f369f8ceTerug naar overzicht


E-mailen
Bellen
LinkedIn