Sint Bonaventura

Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Week van het Katholiek Onderwijs

Start:30-09-2019
Einde:04-10-2019

Laudato Si staat de komende tijd regelmatig in de belangstelling in de wereld van het katholiek onderwijs. O.a. tijdens de Week van het Katholiek onderwijs. Tijdens die week zal ook aandacht zijn voor de ontmoeting van Sint Franciscus met de Sultan
In 2019 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in een periode van wapenstilstand tijdens de vijfde kruistocht de ontmoeting zocht met de leider van de moslims, sultan Malik al-Kamil van Egypte. Terwijl niemand verwachtte dat hij het zou overleven, werd hij hoffelijk ontvangen door de sultan en hij verbleef enkele dagen bij hem.
Voor de franciscaanse familie wereldwijd, dus ook in Nederland, is dit jubileum een extra aanmoediging om ook nu de ontmoeting te zoeken met moslims. Zeker gezien het feit dat die verhoudingen vaak onder spanning staan, dat er zelfs met enige regelmaat sprake is van concrete of vermeende dreiging.
Redenen genoeg voor de NKSR en de daarbij aangesloten organisaties om dit thema te agenderen tijden de week van het katholiek onderwijs.
Zie http://www.sintbonaventura.nl/Activiteiten/
de pagina activiteiten op deze siteTerug naar overzicht