Sint Bonaventura

Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Studiemiddag Burgerschapsvorming op katholieke scholen

Start:18-09-2019
12:00
Einde:18-09-2019
17:00

De NKSR organiseert voor u een studiemiddag over burgerschapsvorming op katholieke scholen. Aan de hand van concrete (les)voorbeelden uit het basis- en voortgezet onderwijs laten collega’s zien hoe burgerschapsvorming een geïntegreerd onderdeel is van het pedagogisch klimaat van de school.

Anne Bert Dijkstra, hoogleraar aan de UvA en coördinerend inspecteur sociale kwaliteit bij de inspectie van het onderwijs, geeft een overzicht van de wettelijke eisen en de stand van zaken van (de kwaliteit van) het burgerschapsonderwijs in Nederland en laat zien hoe scholen kunnen bijdragen aan de bevordering van burgerschap van jongeren.
Lieven Boeve, hoogleraar aan de KULeuven en directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zal uiteenzetten hoe burgerschapsvorming gestalte krijgt in Vlaanderen en hoe met burgerschapsprojecten de katholieke dialoogschool verder wordt geconcretiseerd.

Locatie: Sint Janslyceum, Sweelinckplein 3 in ’s-Hertogenbosch

 2019 07-02 Burgerschap NKSR.docx


Terug naar overzicht