Sint Bonaventura

Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


afscheidsrede universiteitshoogleraar

Datum:13-09-2019

@P_A_Kirschner Rond zijn afscheidsrede een symposium met als onderwerp het nut en de betekenis van onderwijswetenschappen voor het maken van goed onderwijs.
Lees nu meer (link: http://bit.ly/2SzRGYz) bit.ly/2SzRGYzTerug naar overzicht