Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Identiteitsdag Katholiek Onderwijs

Start:06-11-2019
10:00
Einde:06-11-2019
17:00

Op woensdag 6 november a.s. organiseren we de Identiteitsdag vanuit de katholieke traditie waarbij het gedachtengoed van Laudato Si centraal staat. Hoe laten wij ons aanspreken door de oproep tot een ecologische bekering? Waar kunnen we in beweging komen, nieuwe wegen gaan? Op het gebied van pedagogiek, curriculumontwikkeling, gebouwen, energie, afval, personeelsbeleid zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen, samen met andere spelers in het maatschappelijk veld.

 2019-06 Identiteitsdag Katholiek Onderwijs Duurzaam leren, duurzaam leven _ Verus.pdf


Terug naar overzicht


E-mailen
Bellen
LinkedIn