Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Samira Bouchibti over burgerschap

Start:12-06-2020
14:30
Einde:12-06-2020
18:30

Leerkrachten en docenten moeten kinderen, leerlingen en studenten de basiswaarden van de Nederlandse rechtsstaat bijbrengen, zo luidt de opdracht van onderwijsminister Arie Slob aan scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Onderwijsminister Arie Slob past de wet voor het vak burgerschap in het primair en voortgezet onderwijs aan. De lessen moeten minder vrijblijvend worden. De huidige regels geven volgens Slob ‘te weinig richting’. Ook wil de minister onderwijs over zaken als vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen en onderlinge verdraagzaamheid minder vrijblijvend maken.
Elke docent ziet zich geconfronteerd met verschijnselen en discussies die niet makkelijk te bespreken zijn: radicalisering, fundamentalisme, religie, homofobie, racisme en antisemitisme. Juist de school is de plek waar de hele samenleving samenkomt. Leren van elkaar en met elkaar lukt alleen als je je gehoord en gezien voelt, en de ander kunt horen en zien. Hoe kun je een veilige omgeving creëren die aansluit bij de belevingswereld van studenten? Hoe kun je gesprekken begeleiden, spanningen verminderen, studenten dichter bij elkaar brengen, motiveren, confronteren, coachen en raken?
In deze masterclass gaan we op interactieve manier in op vragen als: Hoe ga je om met polarisatie? Hoe bespreek je taboeonderwerpen? Zijn er fijne kneepjes of methodes om discussies makkelijker te maken? Hoe stel je duidelijke en normatieve grenzen? En hoe voorkom je escalaties?
En waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van een docent en wat is een inclusieve klas?

Samira Bouchibti is werkzaam als senior (strategisch) adviseur sociale en maatschappelijk vraagstukken op het gebied van: onderwijs, burgerschap, sociale domein, arbeidsmarkt, (jeugd) zorg, sociale cohesie, preventie radicalisering & polarisatie, diversiteit en inclusie’. En directeur van de VIP- Academy.
De afgelopen twintig jaar heeft zij gewerkt in de media en in de politiek, voor de (lokale) overheid, in het publieke en sociale domein en voor maatschappelijke organisaties in de functies van beleids-, strategisch, en (communicatie) adviseur..
In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Samira Bouchibti in 2018 het handboek ‘Waarom zijn wij Nederlander?’ geschreven.
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/kinderen-kunnen-happy-moslim-worden~b5ca22e4/Terug naar overzicht


E-mailen
Bellen
LinkedIn