Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

 

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Bezield en bezielend onderwijs. Pedagogiek van onderbreking en verbinding

Start:27-01-2020
15:45
Einde:27-01-2020
20:45

Open Onderwijsavond 27 januari 2020 op de Thomas More Hogeschool te Rotterdam
Bezield en bezielend onderwijs. Pedagogiek van onderbreking en verbinding
Lectorale rede Hester IJsseling
Voorafgegaan door workshops van bij het lectoraat betrokken onderzoekers
Hoe we zijn als leraar, komen we pas écht te weten op het moment dat we onderbroken worden in onze dagelijkse routines. Bijvoorbeeld wanneer we niet weten wat te beginnen met een leerling; wanneer een politieke gebeurtenis de gemoederen in de klas op scherp stelt; wanneer een ouder van een leerling sterft. Maar ook als we blij verrast worden door een gevoel van verbondenheid, bijvoorbeeld in samen zingen of samen filosoferen. Daar kan soms iets gebeuren, dat ons kennen en kunnen overstijgt. Dat raakt aan de ziel van het onderwijs. Wat daar gebeurt, dat kan een kind – maar ook een leraar - zijn hele leven lang bijblijven. Dat is, volgens Hester IJsseling, persoonsvorming. En wat vraagt dat nu van leraren?

In discussies over onderwijs duiken de termen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming geregeld op, sinds Gert Biesta in 2012 zijn drieslag in het Nederlandse onderwijsdebat introduceerde. Maar wat we met persoonsvorming moeten beginnen, daarover is nog veel onduidelijkheid. Het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel aan de Thomas More Hogeschool probeert daarin helderheid te brengen. In haar lectorale rede vertelt Hester IJsseling over haar onderzoek op dit terrein.
Voorafgaand aan de rede bieden de onderzoekers van het lectoraat verschillende workshops aan waarin ‘de pedagogiek van onderbreking en verbinding’ centraal staat. Tussendoor is er een warm buffet.
Programma
15.45-16.00 Inloop
16.00-16.45 uur workshopronde 1
17.00-17.45 uur workshopronde 2
Keuze uit:
Pieter Boshuizen: Maatschappelijk controversiële kwesties in de klas
Rudolf Kampers: Socrates in de klas
Jos van den Brand: De dood in de klas
Roeland Vrolijk: Muziek en verbinding
18.00-19.00 uur Buffet
19.00-20.00 uur Lectorale rede
20.00-20.45 uur Borrel
Geïnteresseerden kunnen een mail sturen aan pro@thomasmorehs.nl om op de mailinglijst gezet te worden.
Kennis maken met Hester: zie bv https://didactiefonline.nl/blog/blonz/lessen-van-een-duif-in-de-koopgootTerug naar overzicht


E-mailen
Bellen
LinkedIn