Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


DE TOEKOMST VAN HET ONDERWIJS IN LIMBURG

Start:29-11-2019
Einde:29-11-2019

Een congres over het onderwijs in Limburg. Over de mogelijkheden en de bedreigingen, over welke stappen lokale politiek, onderwijsbesturen, leraren , leerlingen en ouders (medezeggenschap) kunnen zetten.
Sint Bonaventura is vanaf het begin bij de organisatie betrokken geweest. En ook de AOb zal op deze dag een bijdrage leveren.
Organisatie: het Wittemer Beraad

 SAVE THE DATE 110719 Wittemer beraad.docx


Terug naar overzicht


E-mailen
Bellen
LinkedIn