Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

 

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Met alle respect, over veiligheid in het onderwijs.

Start:08-04-2020
09:30
Einde:08-04-2020
16:15

Op 8 april is in Utrecht de onderwijsconferentie "Met Alle Respect!". Deze conferentie gaat over sociale veiligheid in het onderwijs. Deelname is gratis.
Het is de vijfde keer dat stichting School en Veiligheid de conferentie Met Alle Respect! organiseert. Dit keer zal het gaan over contact maken. ‘Want een veilig schoolklimaat voor iedereen – van leerling tot schoolleider – vraagt om samenwerking en contact maken met collega’s, leerlingen en ouders’, aldus School en Veiligheid.

De onderwijsconferentie Met Alle Respect! is bedoeld voor leraren en schoolleiders in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en ook voor opleiders en studenten van pabo’s en lerarenopleidingen. Deelname is gratis.
meer info: https://allerespect2020.schoolenveiligheid-conferenties.nl/Terug naar overzicht


E-mailen
Bellen
LinkedIn