Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

 

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


LOGIA-Onderwijs

Start:15-04-2020
17:30
Einde:15-04-2020
20:00

Logia is begonnen in België en sinds enige jaren ook uitgewaaierd naar Nederland. Doel is om een podium te bieden voor het gesprek over de bijdrage van het Katholiek Sociaal Denken aan de maatschappelijke discussies over de sociale problematiek, om met elkaar te reflecteren op als opstap naar publicaties. Publicaties om deze inzichten in het bredere maatschappelijk debat naar voren te brengen. Zowel de Belgische als de Nederlandse Logia site geven een goed beeld van de bedoelingen. Overigens de artikelen die u daar ziet zijn primair geschreven voor publicatie in andere media. De site's geven een overzicht van wat er elders, voor een breed publiek, aan de orde is gesteld.

Samen met VKMO/Logia-Nederland heeft Sint Bonaventura het initiatief genomen om een dergelijke groep op te zetten voor onderwijsprofessionals, voor leraren uit alle sectoren van het onderwijs. Op woensdag 12 februari is een eerste (kennismakings-)bijeenkomst. Vervolgdata gedurende dit schooljaar: 15 april en 10 juni.Terug naar overzicht


E-mailen
Bellen
LinkedIn