Sint Bonaventura

Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


VVTh-conferentie 2020: Gerechtigheid en recht

Start:02-01-2020
14:00
Einde:04-01-2020
12:30

Locatie: Duivelsbruglaan 13, Breda (Ginneken)
Gerechtigheid: heeft het überhaupt nog zin om het daarover te hebben? Is ‘gerechtigheid’ niet afhankelijk van de situatie of sterker nog, van ieders particulier belang? Noem je niet gewoon dat gerechtigheid wat jou het beste uitkomt? Wat als rechtvaardig wordt gezien, is toch in elke tijd en cultuur verschillend? Ben je het goede juist dan op het spoor als je afziet van absolute normen voor wat goed is? Religies bij uitstek lijken het recht om het over gerechtigheid te hebben, ruimschoots te hebben verspeeld. Hoeveel misdaden zijn er niet in naam van God gepleegd en hoe vaak zijn de eigen opvattingen al tot hoogste norm verheven om daardoor andere uit te sluiten?

 Vereniging voor Theologie - Evenementen.pdf


Terug naar overzicht