DOE MEE
Onze vereniging is er door en voor de leden. Activiteiten worden ontwikkeld en (meestal) begeleid door onze leden die structureel of incidenteel (beide "soorten" leden zijn we even dankbaar. Laar het bestuur weten als u daar een kleine, grotere of grote rol in zou willen en kunnen spelen. 

De thema websites van Sint Bonaventura

Samen met het CVHO, de protestants christelijke afdeling binnen de AOb, houden we een aantal websites in de lucht. Voor de inhoud van 2 van deze websites, 'Beeldfiguren van het christendom' en 'Reformatie en Contra-reformatie'  kunnen we altijd hulp gebruiken. Onder het motto 'door en voor leraren' (en natuurlijk onze leerlingen) publiceren we hier lesmateriaal en achtergrondinformatie die door collega's en leerlingen gebruikt worden bij de voorbereiding en het geven van onderwijs, bij het maken van werkstukken, huiswerk, spreekbeurten (presentaties) etc.

De website 'Inspiratietoolkit' is redelijk onderhoudsvrij maar wordt gebruikt bij bijeenkomsten/inspiratieworkshops waar wij stil staan bij onze individuele en gezamenlijke drijfveren. Op dezelfde wijze maken individuele bezoekers gebruik van deze site.

Daarnaast kunt u ons natuurlijk ook terugvinden op de website van de AOb

Inspiratie-workshops van Sint Bonaventura
Als vereniging organiseren we regelmatig bijeenkomsten. Zowel landelijk (bv het themagedeelte waarmee we onze ledenvergaderingen, na afronding van het huishoudelijk gedeelte, afronden), regionaal (bv voor de rayons van de AOb) of plaatselijk (bv op een school). Het initiatief ligt de ene keer bij ons, de andere keer op uitnodiging van een school, de oudervereniging, een school- of stichtingsbestuur of een personeelsraad. 

Daarnaast richten we ons ook op de lerarenopleidingen in HBO en WO. Soms op uitnodiging van een leraar levensbeschouwing op een Pedagogische Academie, de andere keer sluiten we aan bij PR activiteiten van de AOb gericht op toekomstige leraren. Maar ook studenten zelf (een klas, een jaargroep of een studentenvereniging) benaderen ons daarvoor.
De inspiratiebijeenkomsten, hoe houden we onze motivatie voor het lerarenberoep instant, zijn een voorbeeld van onze inhoudelijke bijeenkomsten voor leden en belangstellenden.

Wij horen graag van u.

Overige activiteiten
Daarnaast kunnen we hulp gebruiken voor het onderhoud van de website, het maken van nieuwsbrieven, het (mede-) organiseren van informatiebijeenkomsten & inspiratie-workshops, voor bestuurswerk, het vertegenwoordigen van Sint Bonaventura binnen en buiten de AOb, bestuurswerkzaamheden, etc. Indien mogelijk en gewenst kan daarbij gebruik gemaakt worden van een faciliteitenregeling (d.w.z dat uw school u tegen een vergoeding waarmee ze vervanging voor u kunnen regelen uitleent aan Sint Bonaventura).

Gezocht: bestuursleden
Momenteel zoeken wij ook nieuwe bestuursleden. Ook voor deze functie kan gebruik gemaakt worden van de faciliteitenregeling (zie hierboven). 

 

Mail ons voor meer informatie. Zie de laatste pagina van deze website (contact)

E-mailen
Bellen
LinkedIn