Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Franciscus en Sultan Malik al-Kamil

Sint Franciscus en de Sultan

In 2019 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in een periode van wapenstilstand tijdens de vijfde kruistocht de ontmoeting zocht met de leider van de moslims, sultan Malik al-Kamil van Egypte. Terwijl niemand verwachtte dat hij het zou overleven, werd hij hoffelijk ontvangen door de sultan en hij verbleef enkele dagen bij hem. 
Voor de franciscaanse familie wereldwijd, dus ook in Nederland, is dit jubileum een extra aanmoediging om ook nu de ontmoeting te zoeken met moslims. Zeker gezien het feit dat die verhoudingen vaak onder spanning staan, dat er zelfs met enige regelmaat sprake is van concrete of vermeende dreiging.

Redenen genoeg voor de NKSR en de daarbij aangesloten organisaties om dit thema gedurende dit jaar te agenderen. Naast Laudato Si zal ook over deze ontmoeting lesmateriaal ontwikkeld worden dat o.a.  in aanloop naar de week van het katholiek onderwijs verspreid zal worden.

Over de ontmoeting toen en de ontmoetingen nu zijn inmiddels de nodige achtergrondartikelen en boeken geschreven. 
En lesmateriaal voor het VO, mede gebaseerd op die artikelen, vindt u hier, op de Thomas-pagina's (Theologie, Onderwijs, Multimedia: Actieve Samenwerking) op de site van de katholieke universiteit Leuven (B).

Ook voor het basisonderwijs vinden we daar interessant materiaal.

E-mailen
Bellen
LinkedIn