Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Terugblik:
IDENTITEITSDAG KATHOLIEK ONDERWIJS


In het verleden werd een dergelijke dag jaarlijks georganiseerd door alle bij het katholiek onderwijs betrokken organisaties. Meer recent kreeg dat op een interconfessionele wijze vorm tijdens het zgn. Paascongres.  Helaas lijken die tijden voorbij. Schoolbesturen en schoolleiders lijken op het gebed van de identiteit in het huidige tijdsgewicht liever los van de leraren, leerlingen en ouders op te trekken. Jammer maar voor Bona geen reden om dit soort dagen niet onder uw aandacht te brengen. En om zelf op dit soort dagen acte de presence te geven. 
Naast de (interconfessionele) Verusdag organiseren de in Verus georganiseerde katholieke bestuurders en directeuren ook de (katholieke) 
Identiteitsdag Katholiek Onderwijs. I.t.t. vroeger, en recenter bv bij de organisatie van het (interconfessionele) Paascongres, zijn andere betrokkenen bij het katholiek onderwijs niet meer bij de organisatie van deze dag betrokken. Ook Bona niet. Wij betreuren dat.

Op woensdag 6 november 2019 was er weer een Identiteitsdag Katholiek Onderwijs. Een van de hoofdsprekers op deze dag was Ger Biesta. Invalshoek was die dag het gedachtegoed van Laudato Si centraal. Hoe laten wij ons aanspreken door de oproep tot een ecologische bekering? Waar kunnen we in beweging komen, nieuwe wegen gaan? Op het gebied van pedagogiek, curriculumontwikkeling, gebouwen, energie, afval, personeelsbeleid zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen, samen met andere spelers in het maatschappelijk veld. 

Ook op andere momenten zullen we voor deze thematiek uw aandacht voor blijven vragen en daar waar mogelijk mede in het debat participeren en/of het debat (mede) organiseren.


E-mailen
Bellen
LinkedIn